Kviečiame teikti paraiškas Vaikų vasaros poilsio ir kitų Neformaliojo vaikų švietimo programų konkursui

Mažeikių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Vaikų vasaros poilsio ir kitų Neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, konkursui.

Paraiškas gali teikti Mažeikių rajono savivaldybėje registruotos švietimo, kultūros įstaigos, asociacijos, labdaros paramos fondai ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla, bei kiti švietimo teikėjai, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas.

Prioritetai teikiami programoms:

  1. Numatančioms veiklas vasaros atostogų metu;
  2. Aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų;
  3. Numatančioms užimti socialiai remtinų šeimų vaikus;
  4. Numatančioms užimti turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus;
  5. Turinčioms kitų finansavimo šaltinių;
  6. Numatančioms ilgesnės trukmės veiklą.

Paraiškos (užklijuotame voke, 2 egz.) registruojamos iki 2020 m. liepos 7 d. 17 val. Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (204 kab.) adresu: Stoties g. 18, LT-89223 Mažeikiai.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 443) 95 333, mob. 8 614 86 010, el. p. apolinaras.stonkus@mazeikiai.lt

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų Neformaliojo vaikų švietimo programų konkurso organizavimo dokumentai ir jų priedai:

Mažeikių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso tvarkos aprašas

Aprašo 1 priedas (paraiška)

Aprašo 2 priedas

Aprašo 3 priedas

Aprašo 4 priedas (sutartis)

Sutarties 1 priedas

Sutarties 2 priedas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos