Kviečiame įmones, investuojančias Mažeikių rajone, teikti prašymus mokesčių lengvatoms

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) kviečia įmones ir organizacijas, investuojančias Mažeikių rajone iki šių metų spalio 1 d. teikti prašymus žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatoms gauti, mažinant šiuos mokesčius ar atleidžiant nuo jų visai, priklausomai nuo atliktų investicijų ir sukurtų naujų darbo vietų per praėjusius 12 mėnesių.
Prašymai priimami vadovaujantis 2017 m. birželio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės patvirtintomis Investicijų skatinimo taisyklėmis.
Investicijomis Mažeikių rajone pripažįstamos piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas, kai šis turtas yra investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą. Mažiausia suma investicijų, už kurią gali būti taikomos lengvatos – ne mažiau nei 50 tūkst. eurų per paskutinius 12 mėnesių laikotarpį.
Daugiau informacijos apie galimas lengvatas ir prašymų teikimo bei nagrinėjimo tvarką pateikiama  taisyklėse – http://www.mazeikiai.lt/media/7473/investicij-skatinimo-taisyklės.pdf
2017 m. mokesčių lengvatomis pasinaudojo 6 įmonės. Joms suteikta mokestinių lengvatų 34,5 tūkst. eurų sumai.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos