Kviečiama registruotis psichologus, norinčius padėti apklausti vaikus baudžiamajame procese

Iki gegužės 11 d. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) kviečia registruotis psichologus, norinčius ir galinčius dalyvauti vaikų ar kitų pažeidžiamų asmenų apklausose baudžiamajame procese.
Nuo liepos 1 d. psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose bus būtinas. Taip pat psichologas privalės dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją. Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva psichologai turės dalyvauti nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose ir dėl kitų nusikaltimų, taip pat nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų apklausose.
Psichologų registravimą numatoma rengti etapais. Pirmame etape į sąrašą pageidaujantis būti įrašytas psichologas turi: turėti psichologijos studijų krypties bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; nebūti pripažintas kaltu už nuskalstamas veikas, dėl kurių nustatyti darbo apribojimai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme; per paskutinius 3 metus iki pageidavimo įrašyti į sąrašą pateikimo dienos būti dalyvavęs ne mažiau kaip 5 vaikų ar kitų specialių apsaugos turinčių asmenų apklausose baudžiamajame procese arba yra baigęs psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgijęs atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.
Šiems psichologams nėra taikomas reikalavimas būti išklausiusiems įvadinius mokymus.
Pretendentai Tarnybai turi pateikti: rašytinį laisvos formos pageidavimą įrašyti jį į sąrašą. Pageidavime turi būti nurodytas psichologo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, numatoma (-os) veiklos teritorija (-os) (psichologas gali nurodyti, kad jo veiklos teritorija apima daugiau nei vieną miestą ar apskritį).
Taip pat reikia pateikti įgyto psichologijos studijų krypties bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančio diplomo kopiją. Jeigu pageidavimas teikiamas tiesiogiai Tarnybai, vietoj diplomo kopijos gali būti pateikiamas jo originalas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas pageidavimą pateikusiam psichologui.
Dokumentus, patvirtinančius, kad per paskutinius 3 metus iki pageidavimo įrašyti į sąra-šą pateikimo dienos yra dalyvavęs ne mažiau kaip 5 vaikų ar kitų specialių apsaugos turinčių asmenų apklausose baudžiamajame procese arba yra baigęs psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgijęs atitinkamą kvalifikacinį laipsnį.
Dokumentus galima teikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai asmeniškai arba paštu adresu: Odminių g. 3, Vilnius, elektroniniu paštu a.slidziauskiene@vgtpt.lt arba faksu 8 700 35004.
Išsamesnę informaciją teikia Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vedėja Asta Slidziauskienė telefonu 8 700 00204. Taip pat galima rašyti el. paštu a.slidziauskiene@vgtpt.lt
Kitas registracijos etapas prasidės gegužės mėnesį. Jame bus registruojami įvadinius mokymus ar jiems lygiaverčius mokymus išklausę psichologai. Numatyta, kad specialius įvadinius mokymus dėl nepilnamečių apklausų baudžiamajame procese psichologams organizuoja Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba. Išklausę šiuos mokymus specialistai galės pateikti prašymus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai įrašyti juos į sąrašą.
Apie tokių mokymų organizavimo laiką, vietą, registraciją bus pranešta atskiru pranešimu.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos