Kviečia susipažinti su Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu ir pasiūlymais

Parengtas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas ir pasiūlymai 

Planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, www.am.lt

Plano rengėjasUAB „Plentprojektas”, Gedimino pr. 41/2-1, 01109 Vilnius, tel. 8 5 261 7629, el. p. bendras@plentprojektas.lt, http://www.plentprojektas.lt/; Projekto vadovė – Laimutė Janulienė, (atestatas Nr. ATP 413), tel. 8 687 34108, el. p. atkula@gmail.com;

Konsultavimasis su suinteresuota visuomene dėl parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių (susipažinti su parengtu valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentu skirtas laikotarpis)

Planavimo organizatoriaus atstovai (konsultacijoms):

LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso projekto vadovė Asta Rokickienė – tel. 8 695 67967, el. p. asta.rokickiene@am.lt; LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso koordinatorė Donata Paulauskaitė – tel. 8 696 82115, el. p. donata.paulauskaite@am.lt; LR teritorijos bendrojo plano rengimo proceso koordinatorius Edvardas Minkevičius – tel. 8 614 5323, el. p. edvardas.minkevicius@am.lt;

Su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais susipažinti galima (vieša ekspozicija):

nuo 2020-07-30 iki 2020-10-05

  • Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, rengiamo TPD Nr. K-NC-00-17-288);
  • Planavimo organizatoriaus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos):
  • buveinėje – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius (darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00 val.);
  • interneto svetainėje – www.am.lt

nuo 2020-08-31 iki 2020-10-05

  • Didžiuosiuose Lietuvos miestuose (apie šias ekspozicijas bus informuojama papildomai, atskiru pranešimu).

Baigiamasis susirinkimas-konferencija vyks

2020-10-05 10:00 val.

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai adresu Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, baigiamojo susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu (rekomenduojama pasiūlymų teikimo forma pateikta Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų  1 priede);

Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

*Atkreipiame dėmesį, kad susiklosčius aplinkybėms kai dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos ar įvesto karantino, kurių metu būtų apribota galimybė vykdyti gyvus renginius ir susibūrimus, baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojama elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu. Nuoroda į nuotolinį renginį bus paskelbta planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.am.lt;

**Visą aktualią informaciją susijusią su rengiamo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir jų viešinimu rasite http://www.bendrasisplanas.lt/

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos