Kviečia dalyvauti savanorystės konkurse

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM rengia konkursą savanorystės idėją skleidžiančioms organizacijoms ir jų vykdomoms programoms.
Skelbiamas 2018–2019 m. jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų savivaldybėse finansavimo konkursas.
Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 2V-134(1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2018 m. rugpjūčio 25 d. bus paskelbtas Teisės aktų registre Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo ir jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2018–2019 metais konkursas (toliau – Konkursas).
Konkurso tikslai:
• akredituoti savanorišką veiklą organizuojančias (toliau – SVO) organizacijas, siekiant užtikrinti kokybišką, sklandžią ir ilgalaikę jaunų žmonių savanorišką veiklą;
• finansuoti akredituotų SVO organizacijų vykdomas jaunimo savanoriškos tarnybos programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Finansuojamos veiklos:
• savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
• potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;
• savanoriškos veiklos proceso vykdymo konkrečiose priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;
• bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis ir kt.) kūrimas ir plėtojimas (organizuojant mokymus, konsultacijas, viešinimo renginius ir kt.), siekiant savanoriškos veiklos skatinimo vietos lygmeniu;
• kompetencijų į(si)vertinimo veiklų vykdymas;
• mentorystės paslaugų teikimas priimančiosioms organizacijoms;
• mentorystės paslaugų teikimas savanoriams.
Programų priėmimo pradžia – 2018 m. rugpjūčio 25 d.
Programų priėmimo pabaiga – 2018 m. rugsėjo 23 d.
Didžiausia vienai programai galima skirti suma – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma – 2 000 (du tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 160 000 (šimtas šešiasdešimt tūkstančių) Eur.

Visa informacija čia: https://bit.ly/2N2biVe.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos