Kviečiame dalyvauti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkurse

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533, skelbiamas 2020 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas.

Projekto paraišką gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą. Pareiškėjai vykdydami projekto veiklas turi turėti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arbą kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2019 m.  spalio 1 d.  iki lapkričio 5 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai, 205 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 18 val. (penktadieniais – iki 11.00 val.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 2 d. Visos paraiškos, gautos po nustatytos datos, nevertinamos. Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams iš valstybės biudžeto numatoma skirti 6 143 Eur, Mažeikių rajono savivaldybės administracija atrinktiems projektams įgyvendinti skirs ne mažiau kaip 25 proc. nuo valstybės biudžeto lėšų.

Pareiškėjas pateikia:

  1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą
  2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas
  3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 2 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Informacija telefonu (8 443) 90 687.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatai ČIA

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma ČIA

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso projekto išlaidų sąmata ČIA

Deklaracijos forma ČIA

Kultūros ir sporto skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos