Kviečia dalyvauti Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 m. konkurse

Nuo spalio 1 iki spalio 30 dienos Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2019–2020 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Tikslas – stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

Konkurso finansuotinos veiklos:

jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;

atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;

jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;

jaunimo informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jaunimui teikimas;

jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;

bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Didžiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienai programai galima skirti lėšų suma programos įgyvendinimo laikotarpiui – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 175 000 (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

Išsamesnė informacija pateikiama https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-naujienos/paskelbtas-jaunimo-organizacij-stiprinimo-program-finansavimo-2019-2020-metais-konkursas.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos