Konferencijoje apie projektų galimybes

Šiandien, vasario 12 d., Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) kultūros centro Mažojoje salėje vyko konferencija „Projektų galimybės kultūros kontekste“. Jos tikslas – kalbėti apie regioninėms kultūros taryboms teikiamus projektus, jų reikalavimus, stiprinti Telšių apskrities kultūros įstaigų bendradarbiavimą.

Konferencijoje dalyvavo per 60 Telšių regiono kultūros įstaigų nevyriausybinių organizacijų  atstovų. Mintis surengti tokią konferenciją kilo Savivaldybės kultūros centro direktoriui Raimundui Radavičiui ir kultūros centro etnografei Jolantai Kaleckienei, kurie išrinkti Telšių regioninės kultūros tarybos nariais. Jų teigimu, labai svarbu aptarti kūrybiškumui palankios aplinkos kūrimo elementus, pateikiamas paraiškas. Dažnai kultūros įstaigos rašo ir teikia projektus, tačiau nesulaukia palankaus sprendimo ir nelaimi konkursų. R. Radavičius tikisi, kad bus užmegzti dar glaudesni ryšiai tarp įstaigų atstovų, nes vienas iš sėkmės kriterijų – bendradarbiavimas. Jis svarbus net tik tarp kultūros įstaigų, bet ir įvairių nevyriausybinių, kitų organizacijų, menininkų.

Konferencijos metu susirinkusieji išklausė septynis pranešimus, kuriuos skaitė įvairiausių sričių profesionalai. Įvardinta kultūros centrų teikiamų paslaugų svarba gyventojams, aptartos jų pastangos formuojant vertybes ir saugant tautinį identitetą, aktualiausios kultūrinės bendruomenės problemos. Diskusijų metu kilo nemažai klausimų. Pranešimus skaitė Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė, Lietuvos kultūros tarybos Stebėsenos ir analizės skyriaus koordinatorė Kristina Mažeikaitė, Plungės rajono savivaldybės administracijos ir viešosios bibliotekos atstovės, Savivaldybės administracijos, Mažeikių muziejaus ir kultūros centro atstovai.

Susirinkusiuosius sveikino Savivaldybės meras Antanas Tenys, kuris palinkėjo tobulėti nebijant naujų iššūkių. Konferencijoje taip pat dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojos Irena Macijauskienė ir Sigutė Bernotienė.

Trumpai apie Tolygios kultūrinės raidos modelį

Įgyvendinta kultūros finansavimo pertvarka – regionams suteikta teisė ir atsakomybė patiems atsirinkti kultūros ir meno projektus, kurie bus plėtojami savivaldybėse. Juo siekiama užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir mažesnių miestelių, stiprinti vietos kultūrinį identitetą. Sudarytos sąlygos plėtoti svarbias vietos menininkų ir kūrėjų iniciatyvas, kurti bendrus projektus, kuo plačiau į kultūrines veiklas įtraukti vietos gyventojus.

Įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos modelį, regionų kultūros ir meno projektams 2019 metais iš viso skirta 3 mln. eurų – tai yra 1,5 mln. eurų daugiau nei 2018 m. Paraiškų konkursas paskelbtas nuo vasario 1 d. ir paraiškas galima teikti iki kovo 1 d.

Regioninės kultūros tarybos (RKT) – dešimt teritorinių apskričių pagrindu prie Kultūros ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų institucijų. Kiekvieną tarybą sudaro į apskritį įeinančių savivaldybių deleguoti ir vietos kultūros ir meno bendruomenių išrinkti meno ir kultūros ekspertai bei konsultantai. Kiekvienoje RKT taip pat yra ir po vieną Lietuvos kultūros tarybos narį.

Kiekviena regiono taryba svarstys ir atrinks, jos nuomone, geriausius ir tam regionui reikalingiausius kultūros ir meno projektus, kurių sąrašą teiks tvirtinti kultūros ministrui. Pagal patvirtintą sąrašą ir apskričiai nustatytą finansavimo Kultūros rėmimo fondo lėšomis kvotą, projektams lėšas skirs Lietuvos kultūros taryba.

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos