Kompensuos dalį išlaidų už papildomą bičių maitinimą

Nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) bus priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Kaip ir kasmet bus kompensuojama dalis šių išlaidų.

Paraiškos priimamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje (208 kab., Laisvės g. 39).

Reikalavimai gauti paramą ir paramos dydis

Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuoto cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams – fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie laiko bites.

Paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu.

Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (cukrų, invertuoto cukraus sirupą), iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (GŽ-1).

Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.

Nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre gali deklaruoti turintis ir vieną bičių šeimą, tačiau ne daugiau kaip 150 bičių šeimų.

Paramos paraiškų surinkimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) (dėl svarbios priežasties pavėlavus – iki rugsėjo 29 d.).

Bičių laikytojas turi atvykti į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių ir pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. įprastinio, ekologiško cukraus, invertuoto cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuoto cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą, arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.

Patikros vietoje metu paramos gavėjas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems darbuotojams atlikti patikrą. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus paramos gavėjas turi pateikti patikros vietoje metu.

 

Žemės ūkio skyriaus informacija

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos