Kompensacijos – prašymus galima teikti iki metų pabaigos 

Sunkiau besiverčiantys ar vidutines pajamas uždirbantys šalies gyventojai visą šaltąjį laikotarpį gali pasinaudoti būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijomis nepriklausomai nuo to, kokiu kuru jų būstas šildomas. Prašymus kompensacijai gauti gyventojai gali teikti nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Tuo laikotarpiu prašymus-paraiškas pateikusieji kompensacijas gaus nuo spalio 1 d. 

Kas turi teisę į kompensacijas

Teisę į kompensacijas turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu:

  • Kiekvienas vyresnis kaip 18 m. bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 m. atitinka bent vieną iš piniginei socialinei paramai gauti nurodytų sąlygų
  • Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 proc. bendrai gyvenančių asmenų / asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą. 

Kokia dalis kompensuojama

Už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių (2 VRP – 294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių (3 VRP – 441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui.  

Tai reiškia, kad, apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 294 Eur, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama  3 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžiai, t. y. 441 Eur. 

Kur kreiptis dėl kompensacijų

Dėl  būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui bei išlaidų karštam vandeniui kompensacijos, asmenys,  savo gyvenamąją vietą deklaravę Mažeikių mieste, kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Stoties g.18, Priėmimas), asmenys, deklaravę gyvenamąja vietą  kaimiškosiose Mažeikių rajono savivaldybės seniūnijose, – į seniūnijas. Prašymus-paraiškas galima pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu  (per SPIS informacinę sistemą  http://www.spis.lt/)  arba per atstovą, kuris pateikia atstovavimą patvirtinančius dokumentus.   

Dokumentai, reikalingi kompensacijoms gauti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti
  • Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų
  • Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

 Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). 

Visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas viešajame registre (Registrų centre). 

Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria. 

SVARBU: iki 2024 m. balandžio 30 d. pratęstas terminas, kai, skiriant piniginę socialinę paramą, nevertinamas nuosavybės teise turimas asmenų turtas, tačiau, apskaičiuojant pajamas, įskaitomos iš privalomo registruoti turimo kilnojamo ir nekilnojamo turto gaunamos pajamos, pavyzdžiui, žemės, būsto, automobilio ir kito turimo turto nuomos ar pardavimo pajamos. 

Dėl išsamesnės informacijos apie minėtas kompensacijas rajono gyventojai gali kreiptis į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu: Stoties g. 18 (Priėmimas) arba tel.: (8 443)  90 670, (8 443)  90 688, (8 443)  90 689, mob.: 8 616  32 958, 8 655  44 043, 8 641  82 403, 8 699  36 071. 

Per praėjusį šildymo sezoną (nuo 2021-10-01 iki 2022-05-01)  kompensacijas gavo 3 024 asmenys.  Kompensacijoms mokėti iš savivaldybės biudžeto šiuo laikotarpiu buvo panaudota per 628 tūkst. Eur. 

Parengė Ryšių su visuomene skyrius 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos