Klimato kaitos programos lėšos – efektyvesnėms technologijoms

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra priima paraiškas šioms Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamoms priemonėms:

Nuo birželio 1 d. – „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. Priemonei numatyta 6 mln. eurų. Subsidijos dydis – 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų didelėms įmonėms ir 40 proc. – mažoms ar vidutinėms įmonėms. Paramos intensyvumas gali būti 10 proc. padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Nuo rugpjūčio 3 d. – „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. Skirta 13 mln. eurų. Fiksuoto dydžio kompensacinės išmokos išmokamos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Nuo spalio 1 d. – „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“. Numatyta 10 mln. eurų. Subsidijos dydis – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Parama gali pasinaudoti visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai.

Paraiškų atranka pagal visas šias priemones vyksta iki šių metų gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos – Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje https://www.apva.lt/  

Parengta pagal LR energetikos ministerijos pranešimą

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos