Informuojame apie parengto Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) žemės sklype (kad. nr. 6160/0011:201) sprendinių viešinimą

INFORMUOJAME APIE PARENGTO MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ R. SAV., TIRKŠLIŲ SEN., KRUCIŲ K.) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 6160/0011:201) SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad pradedamas projekto „Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:201)“ sprendinių viešinimo procesas. Plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400. Susipažinti su bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais bendrojo plano dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje K-VT-61-20-329.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, interneto svetainės adresas: http://www.mazeikiai.lt/.

Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r.

Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: ruta@gauce.lt. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.

Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama ne mažiau nei 10 darbo dienų, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nurodytu laikotarpiu su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) ir Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (skelbimų lentoje), adresu Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Plano rengėjas kartu su Planavimo iniciatoriumi ir Planavimo organizatoriumi išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos

2021 01 11

Ataskaita