Informacija daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus reguliariai kaupti lėšas įpareigoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šios lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.
Lėšų, skirtų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), kaupimą, dydžio apskaičiavimą ir sukauptų lėšų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390. Šiame nutarime pateikti minimalūs privalomi kaupiamosios įmokos tarifai, kurie taikomi iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas:
• daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3000 kv. m – 0,05 Eur/kv. m/mėn.;
• daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3000 kv. m ir daugiau – 0,03 Eur/kv. m/mėn.
Apskaičiuotas kaupiamosios mėnesinės įmokos tarifas kartu su ilgalaikiu planu tvirtinamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu (balsų dauguma) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatytą tvarką (t. y. priimant sprendimą butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu). Balsavimą elektroninio ryšio priemonėmis gali organizuoti tik Savivaldybė.
Sukauptos lėšos naudojamos pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams (bendrųjų konstrukcijų nenumatytiems defektams ir deformacijoms, inžinerinių sistemų sutrikimams ir gedimams šalinti, įskaitant šių sistemų avarijoms lokalizuoti ir likviduoti reikalingus darbus, medžiagas ir kt.), kurie būtini pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, finansuoti.
Lėšų naudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos