INFORMACIJA DĖL PARENGTO MAŽEIKIŲ MIESTO SPECIALIOJO ŠILUMOS ŪKIO PLANO ATNAUJINIMO (KEITIMO) VIEŠINIMO

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d.  sprendimu Nr. T1-313 „Dėl Mažeikių miesto šilumos ūkio plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-51 „Dėl Mažeikių miesto šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“ atnaujinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-103 patvirtinta „Mažeikių miesto specialiojo šilumos ūkio plano keitimo (atnaujinimo) darbų programa, informuojame, kad pradedamos parengto plano derinimo procedūros su visuomene. Pastabas ir pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano galima teikti iki 2019 m. spalio 23 d. planavimo organizatoriui, iniciatoriui arba plano rengėjui.

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ TERITORIJĄ, PLANAVIMO SUBJEKTUS UŽDAVINIUS IR TIKSLUS:

Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių miesto teritorija. Preliminarus plotas – apie 1649,29 ha.

Objektas: Mažeikių miesto specialiojo šilumos ūkio plano atnaujinimas.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98206, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. +370 443 98171, el. p. info@mst.lt, www.mst.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Ekotermija“, Kęstučio g. 47, LT-08124 Vilnius, tel. +370 650 26969, el. p. info@ekotermija.lt, www.ekotermija.lt.

Specialiojo plano tikslai:

 • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
 • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais, kurie reikalingi šilumos gamybai.
 • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.
 • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo apimtis, poreikį ir šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Specialiojo plano planavimo uždaviniai:

 • Plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas.
 • Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti.
 • Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
 • Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.
 • Numatyti atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo plėtrą.
 • Numatyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Su specialiojo plano dokumentais galima susipažinti www.tpdris.lt informacinėje sistemoje įvedus TPD numerį S-VT-61-19-46 arba planavimo organizatoriaus, iniciatoriaus bei rengėjo nurodytais kontaktais.

Savivaldybės administracija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos