Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas. Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai tel. 8 698 01 471, el. paštas alaiba@gmail.lt

Plano rengėjas UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g.170-401, Šiauliai tel. (8 41) 523 523, el. paštas info@komprojektas.lt. Projekto vadovas – Regina Miceikienė tel. 8 652 71 281, el. paštas regina@komprojektas.lt Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-29 įsakymas Nr. A1-652 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad.Nr.6130/0016:0156) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Laisvės gatvėje 34 keitimo“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-08 įsakymas Nr. A1-1397 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0016:0156) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Laisvės gatvėje 34 keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“. Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.  Informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą teikiama plano rengėjo,

atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos