Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo išvadas

INFORMACIJA dėl atrankos UAB „Mažeikių vandenys“ planuojamos ūkinės veiklos – Kitos paskirties inžinerinių statinių (lietaus nuotekų valykla) ir nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų Naujakurių g. 1, Mažeikių m. rekonstravimo – poveikio aplinkai vertinimo išvados 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.
UAB „Mažeikių vandenys“ Skuodo g. 24, 89100 Mažeikiai, telefonas (8 443) 68 245.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
„Kitos paskirties inžinerinių statinių (lietaus nuotekų valykla) ir nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų Naujakurių g. 1, Mažeikių m. rekonstravimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Naujakurių g. 1 (Kad. Nr. 6130/0012:88), Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.
Planuojamai ūkinei veiklai – „Kitos paskirties inžinerinių statinių (lietaus nuotekų valykla) ir nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų Naujakurių g. 1, Mažeikių m. rekonstravimas“, rekonstruojant nuotekų (lietaus) valymo įrenginius, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūra, 2020-05-28 raštas Nr. (30.5)-A4E-4605.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo, Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 706 62 008, tinklalapyje www.gamta.lt.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.
Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.
Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 706 62 008 arba tinklalapyje www.gamta.lt.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos