Informacija apie pateiktą tvirtinti infrastruktūros apsaugos zonų planą

Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pateiktas tvirtinti Mažeikių rajone esančio magistralinio naftotiekio Polockas–Mažeikiai ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti  Mažeikių rajone esančio magistralinio naftotiekio Polockas – Mažeikiai ir susijusios infrastruktūros  apsaugos zonų planas (toliau – Planas). 

Plano iniciatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k. LT-89453, Mažeikių r. sav., tel. +370 (443) 92121, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas www.orlenlietuva.lt. 

Plano rengėjas: UAB „Geota ir CO“, Vydūno g. 12, LT-89225 Mažeikiai, tel. +37068608587, el. paštas [email protected] 

Plano objektas: žemyninis naftotiekis Polockas – Mažeikiai su katodine apsauga ir katodinėmis stotimis, su sklendėmis, privažiavimo keliais, maitinimo sistema ir pluoštiniu ryšių kabeliu (unikalus Nr. 3696-8009-4197) 

Plano tikslas: parengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančio magistralinio naftotiekio (produktotiekio) Polockas – Mažeikiai ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto). 

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.orlenlietuva.lt/ verslui/ aktuali informacija fiziniams ir juridiniams asmenims/ apsaugos zonų planai/ informacija apie parengtus ir pateiktus tvirtinti apsaugos zonų planus (https://www.orlenlietuva.lt/LT/OurOffer/aktualu/Apsaugoszonuplanai/Puslapiai/ default.aspx)

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos