Informacija apie parengtus Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001 sprendinius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 94 punktu, informuojame, kad projekto rengėjas UAB „Viriga“ parengė Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės dalies Židikų miestelio, Petraičių, Senmiestės, Liūliškių, Viliotės, Asteikių, Paviliotės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001 (toliau – Projektas) sprendinius.
Kviečiame visus Projekto dalyvius dalyvauti trečiajame Projekte dalyvaujančių asmenų susirinkime (toliau – Trečiasis susirinkimas), kuris įvyks 2018 m. birželio 5 d. 10 val. Mažeikių rajono Židikų kultūros centre (M. Pečkauskaitės g. 28, Židikai, 89442 Mažeikių r. sav.).
Trečiojo susirinkimo tikslas – priimti sprendimus dėl pritarimo parengtiems Projekto sprendiniams.
Trečiojo susirinkimo darbotvarkė:
1. dalyvių registracija;
2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
3. susirinkimo sekretoriaus išrinkimas;
4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui;
5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
6. projekto sprendinių pristatymas;
7. atsakymai į pateiktus klausimus;
8. kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).
Projekto rengėjas: UAB „Viriga“, Žaros g. 7, Rinkūnų k., 53235 Kauno r. sav., direktorius Virgilijus Budžys, tel.: 8 686 86 423, 8 687 54 137, el. paštas info@viriga.lt.
Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. p. konsolidacija@vzf.lt, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. p. reda.bankauskaite@vzf.lt.
Projektas rengiamas ir su Projekto rengimu susiję veiksmai taip pat atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) (interneto svetainės adresas – http://www.zpdris.lt). Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32902.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos

2021 01 11

Ataskaita