Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimą.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204. Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai, tel. 8 698 01471, el. paštas alaibauab@gmail.com

Plano rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, tel. (8 41) 523 523, el. paštas info@komprojektas.lt,  projekto vadovas – Regina Miceikienė, tel. 8 652 71281, el. paštas regina@komprojektas.lt

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos  zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.

Informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TDP Nr. K-VT-61-19-288).

 Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais, (įvertinus LR AM 2020-03-17 raštą Nr.(14)-D8(E)-1262 „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“), galima nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 19 d. (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  , TPD Nr. K-VT-61-19-288,  Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, iš anksto suderinus laiką su projekto vadove ir, jei karantino sąlygos leidžia, Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai) bei Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Viešas detaliojo plano aptarimas numatomas nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės 19 d. 17 val. 15 min. internetinėje platformoje ZOOM. Prisijungimo nuoroda (MEETING  ID): 514 505 8965. Prisijungimo slaptažodis (password): laisves34

Norintieji dalyvauti aptarime prašome atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį) elektroniniu paštu regina@komprojektas.lt  arba žinute telefonu 8 652 71281 (dėl viešo aptarimo dalyvių sąrašo sudarymo). Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vieta bus pranešta atsiųstais elektroninio pašto adresais arba telefoninėmis žinutėmis.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano Laisvės g. 34 Mažeikiuose keitimo, patvirtinto  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366, galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  sprendinių rengimo stadijoje ir iki paskelbto sprendinių pristatymo viešo aptarimo pabaigos. Projekto vadovė Regina Miceikienė

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos