Informacija apie parengtą Griežės smėlio telkinio praplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

 

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Lanksmas", Melioratorių g. 1, Mažeikiai, tel. +370-614-40818, el. paštas – [email protected].
  2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, el. paštas – [email protected], int. svetainė – www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Išteklių gavybos praplėtimas į Griežės smėlio telkinio naują plotą, esantį Mažeikių r. sav., Židikų sen., Griežės k., žemės skl. kadastro Nr. 6134/0004:39, 6134/0004:79 ir laisvo valstybinio fondo žemė.
  4. PAV subjektai: Kultūros paveldo departamento prie KM Telšių – Tauragės teritorinis skyrius (Respublikos g. 43, Telšiai, Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, tel. +370-444-51467, el. paštas [email protected]), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, tel. +370-707-51911, el. paštas [email protected]), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas (J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. +370-444-47276, el. paštas [email protected]), Mažeikių rajono savivaldybės administracija (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. +370-443-98204, el. paštas [email protected]), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370-5-2723284, el. paštas [email protected]).
  5. PAV programą tvirtina ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas [email protected]).
  6. Pasiūlymus dėl PAV programos (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, PAV dokumentų rengėjui, PŪV organizatoriui 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo.

7.Internetinė nuoroda į paskelbtą poveikio aplinkai vertinimo programą: https://www.gjmagma.lt/index.php/lt/viesinimas/pav-viesinimas

  1. Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Agentūra priims sprendimą, kad veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, PŪV galės būti vykdoma. Priėmus sprendimą, kad PŪV neatitinka teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, PŪV negalės būti vykdoma ir įstatymuose įtvirtinti leidimai negalės būti išduodami.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos