Garbės ženklai – trims Mažeikių rajoną garsinančioms moterims

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklus „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ šiemet, vasario 16-ąją, Mažeikių rajono kultūros centro Didžiojoje salėje Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius iškilmingai įteiks trims nusipelniusioms mažeikiškėms – Kristai Kinčienei, Violenitai Juškevičiūtei ir Antoninai Zorinai. Šis įvertinimas, įsteigtas 2018 m., pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, įteikiamas už reikšmingus nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą ar kitas sritis. 

Mažeikių rajono klubo „Mano namai“ vadovei Kristai Kinčienei už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, aktyvų kūrybinį darbą, idėjas ir iniciatyvas kuriant kultūrinę bei dvasinę aplinką, tradicijų puoselėjimą

Krista Kinčienė, pradėjusi dirbti Mažeikių senamiestyje buvusiuose rajoniniuose kultūros namuose, ilgus metus vadovavusi kultūros namams, vėliau Mažeikių kultūros centrui, didžiąją savo gyvenimo dalį pašventė kitiems. Ji daugelio kultūrinių projektų iniciatorė, scenaristė, vykdytoja. Renka autentišką medžiagą apie senovines tradicijas, yra sukūrusi ne vieną scenarijų humoro grupėms, kurios sėkmingai pasirodė respublikiniuose konkursuose. Bendruomenės gerbiama už aktyvų kūrybinį, administracinį darbą, tradicijų puoselėjimą, naujas iniciatyvas, kultūrines idėjas, asmeninę poziciją ir atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką. Klubo vadovė negali būti abejinga blogiui, neteisybei, aplaidumui, siekia, kad miestas, kuriame gyvename, būtų patrauklus saviems ir atvykstantiems, visi turėtų galimybę realizuoti savo pomėgius, galėtų turiningai ir įdomiai leisti laisvalaikį.

K. Kinčienė buvo išrinkta Lietuvos kultūros darbuotojų asociacijos tarybos nare Telšių apskrityje. Jos iniciatyva 2010 m. atkurtas kraštiečio Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras. Nuo 2015 m. aktyviai įsijungė ir vadovauja Mažeikių klubui „Mano namai“. Bendruomenė džiaugiasi klubo veiklomis, darbais, organizuojamomis kūrybinėmis dirbtuvėmis. K. Kinčienė savo idėjomis ir darbais prisideda puošiant miestą kalendorinių švenčių metu, nepamirštamos valstybinės šventės, sukaktys. Ji moka suburti mažeikiškius įvairioms veikloms, pati renka atsiminimus apie Mažeikių kultūros ištakas, rašo kultūros istoriją, kurią žada sudėti į knygą. 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Violenitai Juškevičiūtei už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, puoselėjant ir tęsiant „gyvąsias“ žemaitiškas tradicijas bei švietėjišką veiklą etninės kultūros srityje

Etninė kultūra tapo V.Juškevičiūtės pomėgiu ir jos gyvenimo dalimi. Nuo 1986 m. ji aktyviai dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro ansamblio „Alksna“ veikloje, koncertuoja įvairiose šventėse, renginiuose rajone, Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1999 m. Mažeikių švietimo centre veda seminarų ciklą „Etnokultūros ugdymas ir kraštotyros skatinimas“ ikikmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogams. Tai jos sukurta autorinė programa, pritraukianti didelį būrį mokytojų, norinčių labiau pažinti savo kraštą ir jo tradicijas, o įgytas žinias perteikti savo mokiniams. Taip pat ji negaili patarimų pedagogams, organizuojantiems ugdymo įstaigose renginius etninės kultūros tema. V. Juškevičiūtei labai svarbu, kad etninės kultūros tradicijos būtų perduodamos jaunajai kartai, padėtų ugdyti bendražmogiškąsias vertybines nuostatas.

Seimui 2019 m. paskelbus Žemaitijos metais, V. Juškevičiūtė kartu su Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Rūta Končiute-Mačiuliene išleido suvenyrines kortas, kuriose pavaizduotos Žemaitijos istorinės vietos, asmenybės ir kt. Kortos reprezentuos Mažeikių kraštą ir Žemaitiją ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tokios suvenyrinės kortos Lietuvoje vienintelės. 

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos darbuotojai Antoninai Zorinai už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, nepriekaištingą socialinį darbą, iniciatyvas ir savanorystę, gerinant socialiai pažeidžiamų visuomenės narių kasdienybę

Antonina Zorina BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje pradėjo dirbti 2003 m. Ji ne tik profesionaliai atlieka savo pareigas, teikdama pagalbą asmenims namuose, bet yra pelniusi jų pasitikėjimą ir pagarbą. Socialinių paslaugų gavėjai ir jų artimieji puikiai pažįsta A. Zoriną, žino, kad ji negaili nei laiko, nei sveikatos atlikdama savo darbą, dėkoja jai už nepriekaištingą darbą. Moteriai ne kartą įteikti padėkos raštai už nuopelnus socialiniame darbe.

A. Zorina taip pat aktyviai dalyvauja ir visuomeninėje veikloje, yra iniciatyvi, niekada neatsisako padėti įgyvendinant projektus, dalyvauja NVO veiklose, savanoriauja. Yra asociacijos „Bendraukime“ narė, aktyviai prisideda prie socialiai pažeidžiamų visuomenės narių gerovės. Asociacijos nariai ją apibūdina kaip paslaugią, geranorišką, veiklią, žavisi jos nepailstamu atsidavimu ir atjauta šalia esančiam.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos