Galimybė gauti nemokamą teisinę pagalbą

Per mėnesį vidutiniškai pusšimtis rajono gyventojų pasinaudoja galimybe gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos specialistai pirminę teisinę pagalbą teikia nemokamai, konsultuoja, o daugeliu atvejų nustatę, kad besikreipiantiesiems asmenims yra reikalinga antrinė teisinė pagalba, padeda surašyti prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo.
Kiekvienas Lietuvos gyventojas gali gauti nemokamą, valstybės garantuojamą, teisinę konsultaciją. Pirminės teisinės pagalbos teikimas yra valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija. Pirminė teisinė pagalba – tai specialistų teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo. Gauti šią pagalbą gali kiekvienas, nurodęs savo faktinę gyvenamąją vietą Mažeikių rajone.
Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Stonys teigia, kad teikiant pirminę teisinę pagalbą, dažniausiai žmogui pataria, ką daryti ir kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, nurodo, kas gali padėti. „Gana dažnai ši pagalba būna žodinė“, – sakė A. Stonys.
Specialistas taip pat informavo, kad įprastai pirminė teisinė pagalba teikiama iki valandos laiko, ji suteikiama neatsižvelgiant į besikreipiančiųjų turtinę padėtį ir pajamas. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas. Taip pat pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu teikiant pirminę teisinę pagalbą paaiškėja, kad pareiškėjui reikės ir antrinės, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendime ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimąsi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Asmenims, norintiems gauti antrinę teisinę pagalbą, kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrių (toliau – Tarnyba) per Mažeikių rajono savivaldybę, reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, reikalavimą pagrindžiančius, teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodančius dokumentus.
Apie priimtą sprendimą tarnyba nedelsdama raštu praneša pareiškėjui. Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kreipiantis dėl antrinės teisinės pagalbos, pareiškėjai gali nurodyti konkrečius advokatus, kurie, jiems pageidaujant, galėtų ginti jų interesus. Specialisto teigimu, dažnai paskiriami tie advokatai, kurių prašo besikreipiantieji. Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašą galima surasti portale www.teisinepagalba.lt, kur yra ir daugiau informacijos apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą.
Žmonės, kurie kreipiasi dėl teisinės pagalbos, privalo bendradarbiauti ne tik su institucijomis, priimančiomis sprendimus dėl teisinės pagalbos teikimo, bet ir su asmenimis, teikiančiais valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą.
Taip pat besikreipiantieji privalo teikti valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją bei nedelsdami pranešti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms ar teismui apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos asmens teisei gauti šią pagalbą. Keliami ir kiti reikalavimai, su kuriais pareiškėjai yra supažindinami.
A. Stonys informavo, kad pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Taip pat neteikiama tokiu atveju, jei pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba. Be to, pirminė teisinė pagalba neteikiama, jei pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
Valstybės garantuojama teisinė pagalba neteikiama ir asmenims, turintiems teisę į bylinėjimosi išlaidų draudimo išmoką.
Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei besikreipiančiojo pajamos ir turtas neviršija pirmojo finansavimo lygio, jis gaus nemokamą advokatą, jei neviršija antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė. Turto ir pajamų lygį nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje nurodytus duomenis ir prašyme pateiktus duomenis.
Nemokama antrinė teisinė pagalba tam pačiam žmogui teikiama dviejose bylose, o visos kitos apmokamos 50 proc. Jei teikiama antro lygio antrinė teisinė pagalba, tai pirmosios dvi bylos apmokamos 50 proc., visos kitos – po 25 proc.
Daugiau apie teikiamą teisinę pagalbą ir atvejus, kai ji teikiama nemokamai ar už ją mokama 50 proc. kainos bei kaip nustatomas asmens pajamų ir turto lygis, galite perskaityti paspaudę šią nuorodą http://www.teisinepagalba.lt/.

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos