Daugiau kaip keturias valandas trukusiame tarybos posėdyje pritarta visiems sprendimų projektams

Penktadienį, vasario 1 d., vyko pirmasis šiemet Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – tarybos) posėdis. Daugiau kaip keturias valandas trukusiame posėdyje rajono politikai apsvarstė ir kone vienbalsiai pritarė visiems į darbotvarkę įtrauktiems klausimams, išklausė 3
informacijas. Posėdyje iš 27 tarybos narių dalyvavo 22, taip pat LR Seimo narys Kęstutis Bartkevičius. Posėdis pradėtas ypatingai – pasveikintas „Aukso vainiku“ metu pradžioje vainikuotas tautodailininkas, drožėjas Antanas Viskantas.
Pristatytas savivaldybės biudžeto projektas
Rajono politikams išsamiai pristatytas 2019 m. Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto projektas. Balsų dauguma pritarta pateiktam projektui, jį Savivaldybės tarybos nariai svarstys komitetų posėdžiuose, o jam pritarti bus siūloma mėnesio pabaigoje
vyksiančiame tarybos posėdyje.
Garbingi apdovanojimai
Savivaldybės apdovanojimų komisija tarybai tvirtinti teikė Jolantos Tendienės kandidatūrą dėl 2018 metų Savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo, taip pat prašyta pritarti garbės ženklą „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteikti Stanislovui Jakučinskui ir Česlovui Pečetauskui.
Vadovaudamasi Savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašu ir Apdovanojimų komisijos nuostatais taryba pavedė Savivaldybės regalijų tvarkytojui – Savivaldybės administracijos direktoriui – organizuoti viešą iškilmingą apdovanojimų įteikimą, išmokant Garbės piliečiui 2 000 Eur, o garbės ženklu apdovanotiesiems – po 1 500 Eur piniginę išmoką.
Paskirti nauji direktoriai
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Rimą Daugnorienę skirti į Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“, o Rolandą Volkovą skirti Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos direktoriais. Abu paskirti į direktoriaus pareigas asmenys konkursus laimėjo praėjusių metų pabaigoje. Pedagogai iki šiol dirbo ugdymo įstaigose – R. Daugnorienė nuo 2004 m. dirba Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o R. Volkovas nuo 2009 m. dirba Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoju.
Ataskaitos, programos, sąrašai
Patvirtintos Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo, Savivaldybės vandentvarkos projektų 2019–2021 m., Mažeikių miesto kvartalo, apriboto Pavenčių, Naftininkų, Žemaitijos ir
Taikos gatvėmis energinio efektyvumo didinimo programos. Pritarta ir Savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programai, kurios prioritetas – melioracijos griovių priežiūra ir jų remontas; Savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programai. Taip pat patvirtintas Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašas, Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių sąrašas.
Nuspręsta pirkti, perduoti turtą
Rajono politikai vienbalsiai pritarė pirkti dar 10 vieno kambarių butų įgyvendinat socialinio būsto fondo plėtros programą. Šie būstai bus perkami iš įgyvendinamo projekto sutaupytų lėšų. Taip pat tarybos nariai pritarė ne konkurso būdu nuomoti patalpas, parduoti pagalbinio ūkio paskirties pastatus, atleisti asmenis nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
Tarybos nariai taip pat išklausė tris informacijas. Apie projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ kalbėjo Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė pristatė Mažeikių integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą, o Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Edgaras Kontrimas pristatydamas Mažeikių rajono jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitą kalbėjo apie jaunimo nuveiktus darbus ir jų lūkesčius.
Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos