Darbo užmokestis regionuose, apskrityse ir savivaldybėse

2019 m. pirmąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 262 EUR

 

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 410,6 EUR, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1 149,1 EUR. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2019 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 261,5 EUR.
 • 2019 m pirmąjį ketvirtį didžiausią – 1 410,6 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 987,4 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.
 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione per ketvirtį padidėjo 1,8 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione liko nepakitęs. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo Panevėžio, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus apskrityse (nuo 0,5 iki 1,8 proc.), kitose sumažėjo (nuo 0,2 iki 2,3 proc.).
  • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 3,4 iki 7,8 proc.
  • Darbo užmokesčio padidėjimui 2019 m. pirmąjį ketvirtį įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai (pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai, pakeista neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto ir kt.), padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis ir kitos priežastys.

 

1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2019 m. pirmąjį ketvirtį

________________________________
1
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

 

2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal regionus ir apskritis 2019 m. pirmąjį ketvirtį

_________________________________
1
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus (2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 11 proc. – Marijampolės. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 6,4 iki 10,5 proc.
 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione išaugo 9,4 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 9,2 proc.
 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 11,4 iki 15,6 proc.
 • Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai, padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, nuo 2018 m. gegužės 1 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.

Bruto darbo užmokestis ketvirtąjį ketvirtį augo 28 savivaldybėse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo beveik pusėje (28) savivaldybių – nuo 0,2 iki 5 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,2 iki 7 proc., o Šakių rajono savivaldybėje nepasikeitė.
 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 458,4 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 195,7 EUR viršijo šalies vidurkį.
 • Mažiausiai (897,7 EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis sudarė 560,7 EUR).
 • Per metus (2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse – nuo 4,7 proc. Telšių rajone iki 16,7 proc. Lazdijų rajone.

Vidutinis darbuotojų skaičius pirmąjį 2019 m. ketvirtį daugelyje savivaldybių padidėjo

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. ketvirtuoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 2 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 0,8 proc.
 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį padidėjo šešiose apskrityse – nuo 0,2 iki 3 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,2 iki 0,7 proc.
 • 2019 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius augo daugelyje (37) savivaldybių – nuo 0,1 iki 10,1 proc., likusiose – sumažėjo nuo 0,1 iki 13,8 proc. Kupiškio ir Šilutės rajonų savivaldybėse beveik nepakito.
 • Per metus (2019 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione padidėjo 2,5 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1 proc.
 • Vidutinis darbuotojų skaičius per metus padidėjo šešiose apskrityse – nuo 0,2 iki 3 proc., kitose – sumažėjo nuo 0,5 iki 0,9 proc.
 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 37 savivaldybėse, labiausiai – 7,5 proc. – Rietavo savivaldybėje, o likusiose sumažėjo.

2019 m. antrojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2019 m. rugsėjo 3 d.

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Kontaktinė informacija:

Dalia Ilekytė
Darbo statistikos skyriaus patarėja
Tel. (8 5) 236 4859
El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt© Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Žymos: darbo užmokestis, darbuotojai, apskritis, savivaldybė.

Priedas

1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal apskritis 2019 m. pirmąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 262,7

1,0

9,4

802,7

6,8

14,6

1 250 723

1,3

1,6

Sostinės regionas / Vilniaus apskritis

1 410,6

1,8

9,4

887,8

7,8

15,0

537 430

2,0

2,5

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

1 149,1

0,0

9,2

737,4

5,7

14,1

713 293

0,8

1,0

Alytaus apskritis

1 055,6

–0,2

9,8

683,6

5,3

14,3

37 508

0,1

–0,9

Kauno apskritis

1 251,7

0,8

10,5

796,4

6,6

15,6

257 038

0,9

1,1

Klaipėdos apskritis

1 193,2

–1,3

7,1

762,8

4,5

12,3

125 792

2,8

3,0

Marijampolės apskritis

1 020,0

0,6

11,0

663,1

5,9

15,2

36 862

0,9

0,2

Panevėžio apskritis

1 091,1

0,5

9,5

704,1

6,0

14,2

66 668

–0,6

–0,5

Šiaulių apskritis

1 044,3

–0,3

8,8

677,1

5,2

13,4

89 291

–0,2

1,5

Tauragės apskritis

987,4

–0,5

8,9

644,4

4,9

13,3

23 034

–0,7

–0,5

Telšių apskritis

1 087,7

–2,3

6,4

702,1

3,4

11,4

42 469

0,5

0,5

Utenos apskritis

1 039,3

–0,2

7,5

674,2

5,3

12,3

34 631

–0,2

–0,9

_______________________
1
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų1 skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2019 m. pirmąjį ketvirtį

 

Bruto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Neto, EUR

Pokytis procentais, palyginti su

Vidutinis darbuotojų skaičius

Pokytis procentais, palyginti su

Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

ankstesniu ketvirčiu

ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu

Šalies ūkis

1 262,7

1,0

9,4

802,7

6,8

14,6

1 250 723

1,3

1,6

Akmenės r. sav.

1 074,1

–2,6

8,8

694,2

3,1

13,4

4 287

1,0

1,2

20

Alytaus m. sav.

1 104,3

–1,1

7,6

711,6

4,6

12,5

18 854

–1,3

–2,8

16

Alytaus r. sav.

1 053,4

–1,3

14,5

682,4

4,4

18,5

4 402

3,6

3,6

24

Anykščių r. sav.

974,9

–1,1

11,6

637,2

4,3

15,6

5 045

1,3

1,7

44

Birštono sav.

1 043,5

–0,2

9,6

676,7

5,3

14,2

1 530

4,9

5,2

27

Biržų r. sav.

974,1

2,4

14,0

636,8

7,5

17,7

4 932

0,1

–1,3

45

Druskininkų sav.

1 012,4

1,7

8,8

658,8

6,9

13,3

7 213

1,2

1,4

33

Elektrėnų sav.

1 126,5

0,7

5,1

724,4

6,3

10,3

9 268

1,8

6,2

12

Ignalinos r. sav.

941,2

–1,1

7,8

617,8

4,2

12,1

2 649

2,6

1,6

54

Jonavos r. sav.

1 189,4

–0,4

8,1

760,5

5,4

13,2

11 545

–0,3

0,1

7

Joniškio r. sav.

1 009,4

–0,9

10,8

657,0

4,6

15,0

4 567

–1,8

–2,6

34

Jurbarko r. sav.

981,1

0,6

15,7

640,8

5,9

19,2

6 068

0,2

3,9

43

Kaišiadorių r. sav.

1 080,5

0,9

6,5

697,9

6,4

11,5

8 505

0,5

–1,0

18

Kalvarijos sav.

901,2

4,0

9,9

594,8

8,6

13,8

1 701

1,1

1,3

59

Kauno m. sav.

1 293,0

0,3

10,9

820,2

6,2

16,1

179 848

1,5

1,7

2

Kauno r. sav.

1 191,4

2,2

10,3

761,7

7,8

15,3

29 515

–2,8

–1,7

6

Kazlų Rūdos sav.

1 165,6

–7,0

7,9

746,9

–0,8

13,0

2 848

2,1

2,9

9

Kėdainių r. sav.

1 258,1

5,0

8,7

800,0

10,6

13,9

13 475

0,3

1,5

4

Kelmės r. sav.

961,9

1,0

11,8

629,8

6,2

15,7

4 609

–1,9

–1,9

48

Klaipėdos m. sav.

1 286,0

–2,6

5,8

816,1

3,5

11,4

78 066

2,6

2,3

3

Klaipėdos r. sav.

1 116,9

4,9

10,3

718,9

10,1

15,0

19 645

3,6

6,7

14

Kretingos r. sav.

965,1

–1,9

8,0

631,6

3,6

12,4

9 478

10,1

5,8

47

Kupiškio r. sav.

982,9

–1,9

13,4

641,8

3,6

17,2

3 479

0,0

–1,0

40

Lazdijų r. sav.

982,0

0,8

16,7

641,3

6,1

20,0

2 809

2,1

0,9

41

Marijampolės sav.

1 044,2

2,5

11,2

677,0

7,7

15,5

20 293

1,7

1,0

26

Mažeikių r. sav.

1 151,8

–1,3

5,2

739,0

4,5

10,5

18 425

0,2

1,1

11

Molėtų r. sav.

940,8

1,1

11,0

617,6

6,2

14,9

3 430

1,2

–1,0

55

Neringos sav.

1 115,6

–3,9

6,6

718,1

2,0

11,7

1 127

–13,8

–13,4

15

Pagėgių sav.

981,6

1,9

8,4

641,1

7,0

12,8

1 734

–1,9

–1,8

42

Pakruojo r. sav.

1 050,0

–4,1

14,3

680,4

1,7

18,3

4 849

–0,8

2,9

25

Palangos m. sav.

954,7

–1,0

10,4

625,6

4,4

14,5

5 378

1,8

2,8

50

Panevėžio m. sav.

1 161,2

1,0

8,1

744,3

6,6

13,1

37 422

–1,2

–0,7

10

Panevėžio r. sav.

1 008,4

–0,6

11,9

656,5

4,8

16,0

8 151

2,6

0,8

35

Pasvalio r. sav.

1 004,2

0,7

10,1

654,1

6,0

14,5

5 263

–1,6

0,4

38

Plungės r. sav.

1 057,3

–1,4

9,4

684,6

4,2

14,0

10 229

1,3

0,5

23

Prienų r. sav.

973,7

0,8

12,6

636,6

6,0

16,5

5 082

2,0

0,7

46

Radviliškio r. sav.

947,7

1,0

9,6

621,6

6,1

13,8

7 311

0,4

–2,0

53

Raseinių r. sav.

1 019,5

2,3

10,4

662,9

7,5

14,7

7 538

3,1

1,7

30

Rietavo sav.

1 097,7

1,0

14,5

707,8

6,5

18,7

1 688

4,9

7,5

17

Rokiškio r. sav.

1 019,4

–0,6

9,2

662,8

4,8

13,7

7 421

–1,0

–0,5

31

Skuodo r. sav.

912,1

–0,2

10,8

601,1

4,9

14,6

2 394

–2,0

–2,2

58

Šakių r. sav.

1 004,9

0,0

13,2

654,5

5,4

17,2

5 847

1,2

–1,2

37

Šalčininkų r. sav.

923,5

–0,4

10,3

607,6

4,8

14,2

6 138

4,6

5,8

57

Šiaulių m. sav.

1 078,8

0,3

7,7

697,0

5,8

12,5

54 841

–0,3

2,7

19

Šiaulių r. sav.

953,5

–1,7

9,5

624,9

3,7

13,7

8 826

1,9

0,6

51

Šilalės r. sav.

953,0

–1,0

7,1

624,6

4,4

11,5

4 585

–2,9

–1,8

52

Šilutės r. sav.

1 022,8

–1,3

9,4

664,8

4,2

13,9

9 703

0,0

2,2

29

Širvintų r. sav.

1 036,3

0,2

14,4

672,5

5,7

18,3

2 995

–0,1

–1,4

28

Švenčionių r. sav.

1 001,6

–0,8

12,6

652,6

4,7

16,6

6 269

0,6

0,7

39

Tauragės r. sav.

1 007,0

–1,4

6,5

655,7

4,1

11,2

10 647

–0,1

–2,0

36

Telšių r. sav.

1 013,9

–5,4

4,7

659,7

0,5

9,6

12 127

–0,5

–1,1

32

Trakų r. sav.

1 244,5

–2,0

7,7

792,2

4,0

13,0

8 225

4,2

5,0

5

Ukmergės r. sav.

1 070,3

1,9

11,2

692,1

7,3

15,6

9 434

1,2

0,3

21

Utenos r. sav.

1 058,9

–0,9

6,3

685,5

4,6

11,2

13 268

–0,6

–1,8

22

Varėnos r. sav.

955,6

3,4

14,3

626,1

8,2

17,8

4 230

–0,3

–1,8

49

Vilkaviškio r. sav.

927,8

–2,0

9,6

610,1

3,4

13,6

6 174

–2,7

–2,6

56

Vilniaus m. sav.

1 458,4

2,1

9,6

915,2

8,1

15,2

464 670

2,0

2,4

1

Vilniaus r. sav.

1 123,9

–1,2

6,1

722,9

4,6

11,3

30 431

1,3

3,8

13

Visagino sav.

1 178,4

1,4

5,9

754,2

7,0

11,1

7 307

–2,2

–2,8

8

Zarasų r. sav.

897,7

1,1

10,7

592,8

6,1

14,5

2 932

0,1

1,4

60

_______________________
Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

2 Reikšmių eilutė surūšiuota mažėjančia tvarka.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos