Darbinė profesinė stažuotė Prancūzijoje

Mažeikių politechnikos mokykla kartu su socialiniais partneriais – Mažeikių rajono savivaldybe ir Mažeikių verslininkų asociacija, įgyvendina Erasmus+: KA1 programos asmenų mokymosi mobilumo projektą „Darbu grindžiamas mokymasis – profesinio mokymo ateitis“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046777. Kovo 16 – 23 dienomis įvyko antrasis darbuotojų dėstymo, darbo stebėjimo ir praktikos vizitas Prancūzijoje, Paryžiuje. Į stažuotę vyko Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atsakinga už projekto koordinavimą Dalia Grygolaitienė, projekto koordinatoriaus atstovai – projektų koordinatorė Erika Pusvaškė, suvirinimo darbų technologijos mokytoja metodininkė Tatjana Kinčinienė, chemijos ir aplinkosaugos inžinerijos vyresnioji profesijos mokytoja Bronislava Butnoriutė bei socialiniai partneriai – UAB „Elmaga“ techninio skyriaus vadovas Tomas Martinaitis ir UAB „ABF LT“ direktorius Aidas Mikalauskas.
Pirmąją vizito dieną projekto dalyviai susitiko su Prancūzijos LA PLAINE COMMUNE vadovybe, švietimo skyriaus vadovais. Tai 2000 metais sukurtas unikalus savivaldos organas, apjungiantis 9 seniūnijas, kurio tikslas palengvinti savivaldybių darbą švietimo, ekonominių, novatoriškų projektų įgyvendinimo srityje. Šiai bendrijai (komunai) vadovauja prezidentas ir 80 asamblėjos narių, kurie priima sprendimus. Komunai priklauso 38 000 įmonių, 43 000 studentų, 1 800 mokslininkų, 70 mokslo tyrimo centrų, 2 universitetai, 2 kolegijos, 20 kitų mokymo įstaigų, įkurti du inovatyvių įmonių verslo inkubatoriai. Tarp jų vyksta glaudus bendradarbiavimas, jie dalyvauja bendruose savivaldos, švietimo ir verslo projektuose.
Antrąją vizito dieną projekto dalyviai aplankė La Miel verslo inkubatorių ir diskutavo su direktoriumi, atsakingu už vadybą ir pagalbą įmonėms bei inkubatoriuje įsikūrusiais verslininkais. Iš viso čia veikia 21 įmonė. Įmonės inkubatoriuje gali būti įsikūrusios 6 metus, kai kurios jų išauga ir iš čia iškeliauja. Prieš priimant įmonę į inkubatorių komisija vertina, kuri įmonė yra inovatyvi ir išskirtinė. Projekto dalyviai aplankė keletą įmonių ir susipažino su jų veikla.
Trečiąją vizito dieną projekto dalyviai lankėsi pameistrystės centre, įsikūrusiame Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose. Čia mokoma 20 specialybių, yra 30 mokymo programų. Mokytis gali asmenys nuo 15 iki 58 metų, ir jie turi būti sudarę sutartį su darbdaviu. Projekto dalyviai stebėjo kaip dirba besimokantys automechanikų specialybės, su profesijos mokytojais, mokymo įstaigos vadovais diskutavo apie profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. Mielai bendravo ir mokiniai – pameistriai, kurie papasakojo, kaip jiems sekasi, kai kurie iš jų žinojo Lietuvą bei pareiškė norą atvykti į svečius.
Ketvirtąją vizito dieną projekto dalyviams paskaitą apie Prancūzijos švietimo sistemą skaitė priimančios organizacijos atstovė – EURL ARISTOTE direktorė, Paryžiaus Sorbonos universiteto dėstytoja-dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė. Ji pristatė, kad Prancūzijoje veikia pradinės mokyklos, koledžai, bendrojo ir technologinio lavinimo licėjai, profesiniai licėjai ir aukštosios mokyklos. Daktarė supažindino su profesinio mokymo organizavimu Prancūzijoje, pristatė pameistrystės ypatybes ir privalumus, pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, bendrojo ugdymo programas, inovatyvius mokymo metodus.
Paskutinė darbo savaitės diena buvo skirta vizitui į Versalio aplinkosaugos ir tvaraus vystymo institutą, kuris įkurtas 1993 metais. Tai privati aukštoji mokykla. Instituto prezidentas ir direktorius ugdymui supažindino su instituto veikla, rengiamomis programomis, mokymosi trukme, mokomaisiais dalykais, praktikos atlikimo vietomis ir įsidarbinimo galimybėmis, suteikiamais 3 lygių diplomais.
Įdomi ir turininga buvo ir kultūrinė programa. Projekto dalyviai vaikštinėjo po Eliziejaus laukus, Liuksemburgo parką, aplankė Monmartrą, įsikūrusį ant aukščiausios miesto kalvos, nuo kurios atsiveria įspūdinga miesto panorama, Luvro muziejų – Prancūzijos karalių rūmus, Versalio rūmus su sodais, žymiąją Paryžiaus katedrą, sustojo prie Triumfo arkos, plaukiojo Senos upe, kilo į Eifelio bokštą – vieną iš Paryžiaus simbolių.
Vizitas buvo puikiai organizuotas, profesionaliai sudaryta vizito programa, malonus priėmimas ir rūpinimasis viso vizito metu. Projekto dalyviai patobulino vadybines, dalykines, profesines, komunikacines ir bendrakultūrines kompetencijas. Remiantis užsienio šalių grindžiamo mokymosi patirtimi, susipažino su sklandaus bendradarbiavimo pavyzdžiais tarp vietos savivaldos, verslo ir švietimo įstaigų, organizuojant pameistrystę. Įgytas žinias taikys tiesioginiame darbe, profesinio mokymo ugdymo procese, siekiant priartinti profesinį mokymą prie verslo įmonių poreikio regioniniu lygmeniu. Dalyvių kompetencijos patvirtintos išduotose Europass mobilumo dokumentuose bei sertifikatuose.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Dalia Grygolaitienė, projekto dalyvė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos