Dėl mokesčio lopšeliuose-darželiuose tebediskutuojama

Mažeikių lopšelyje-darželyje „Buratinas“ surengtas pasitarimas-diskusija dėl ugdymo reikmėms skirto 11 eurų kasmėnesinio tėvų mokesčio, kai vaikas lanko lopšelį-darželį. 

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų, Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vadovai, lopšelius-darželius lankančių vaikų tėvų atstovai, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai susitiko aptarti esamos situacijos. 

Iš 7 komiteto narių atvyko 4. Vienas iš jų – Virginijus Sungaila, išsakęs savo poziciją dėl jo paties šiuo klausimu parengto sprendimo projekto, pasišalino. Dalyvauti pasitarime-diskusijoje atsisakė. 

Rugpjūčio 28-ąją vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje šis projektas nebuvo svarstytas, nes Tarybos nariams pritrūko informacijos. Sprendimą dėl 11 eurų mokesčio taryba priėmė šių metų balandžio 30 d. 

Pasitarime-diskusijoje akcentuota, kam skiriamos surinktos lėšos  – daiktams, priemonėms įsigyti, o ne darbo užmokesčiui ar vaikų maitinimui. Tėvų atstovai neprieštaravo šiam mokesčiui, tik pasigedo išsamesnės informacijos apie surinktų lėšų panaudojimą. 

Apžvelgta kitų Savivaldybių – Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių, Anykščių, Plungės ir kt. – patirtis. Tokį mokestį lopšelius-darželius lankančių vaikų tėvai moka. Diskutuota, kad vaikų tėvai gali rinktis, kas prižiūrės jų vaikus – lygintos savivaldybei priklausančių ir privačių įstaigų bei auklių paslaugos, jų kainos. 

Diskusijos dalyviai išsakė savo pastebėjimus, abejones ir nuogąstavimus. Įstaigų vadovai, tėveliai pakviesti dalyvauti komitetų posėdžiuose ir tiesiogiai kelti problemas, pateikti siūlymus raštu arba žodžiu. 

Šis klausimas bus svarstomas visuose Tarybos komitetuose ir, jiems pritarus, sprendimo projektas bus svarstomas rugsėjo 25 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje. 

Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos