Bus renkami kandidatų sąrašus palaikančių rinkėjų parašai

Savivaldybių rinkimuose dalyvaujančios partijos ir visuomeniniai rinkimų komitetai pradėjo rinkti kandidatų sąrašus palaikančių rinkėjų parašus. Mažeikių rajone startavo aštuoni rinkiminiai sąrašai – septynios partijos ir vienas visuomeninis rinkiminis komitetas, kuriems jau išduoti parašų rinkimo lapai.
Mažeikių rajono partijos, rinkimų komitetai turi surinkti ne mažiau kaip po 350 rinkėjų parašų. Partijos keliamus kandidatus ir save iškėlusius asmenis parašais gali paremti tik Mažeikių rajono savivaldybės rinkėjai. Tik pakankamo rinkėjų palaikymo sulaukęs keliamas sąrašas ar išsikėlęs asmuo bus įregistruoti kandidatais į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narius ir merus.
Sausio 17-oji – paskutinė diena, kai rinkiminiai komitetai turi pateikti parašų rinkimo lapus Savivaldybės rinkimų komisijai (SRK). SRK tikrina rinkėjų parašus ir nustato surinktų parašų skaičių, o baigus tikrinti parašus bus priimti sprendimai dėl (ne)įregistravimo.
Į ką turėtų atkreipti dėmesį rinkėjai, pasirašydami:
• Pasirašyti parašų rinkimo lapuose gali rinkėjai, kuriems iki rinkimų dienos – 2019 metų kovo 3-osios – jau bus sukakę 18 metų.
• Kandidatų sąrašus ir kandidatus savo parašais gali paremti tik tos savivaldybės, kurioje keliamas kandidatų sąrašas ar kandidatas, rinkėjai.
• Taip pat užsieniečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje ir gyvenamąją vietą yra deklaravę Mažeikių rajone.
• Rinkėjas savo parašu gali palaikyti ne vieną kandidatų sąrašą. Jeigu nori, gali pasirašyti visų partijų ir rinkimų komitetų sąrašus.
• Vieną konkretų sąrašą gali palaikyti tik vieną kartą. Pavyzdžiui, jeigu už jį yra pasirašęs parašų rinkimo lape, nebegali pasirašyti elektroniniu būdu, ir atvirkščiai.
• Kiekviename parašų rinkimo lape yra įvardyti visi partijos ar rinkimų komiteto kandidatai – ir į merus, ir į Tarybos narius. Partijos ir rinkimų komitetai iš karto renka parašus ir už savo kandidatą į merus, ir už kandidatų į miesto Tarybą sąrašą.
• Rinkėjai savo palaikymą kandidatams gali išreikšti pasirašydami tiek popieriniuose rinkėjų parašų rinkimų lapuose, tiek ir elektroniniu būdu portale „Rinkėjo puslapis".
Popieriniuose parašų rinkimo lapuose rinkėjų parašus turi teisę rinkti kandidatai arba jų pavedimu kiti rinkėjai. Pažymėtina, kad parašus renkantis asmuo gali juos rinkti tik už vieną iškeltą sąrašą. Asmenys, renkantys rinkėjų parašus, privalo rinkėjui prisistatyti ir nurodyti, kokiu tikslu yra renkami šie parašai. Rinkėją įpareigoja rinkimus reglamentuojantys teisės aktai parašų rinkimo lape savo asmens duomenis (vardą, pavardę, paso ar asmens tapatybės kortelės numerį, gimimo datą, gyvenamąją vietą) ir pasirašymo datą įrašyti asmeniškai ir pačiam pasirašyti. Asmens duomenų apsaugos įstatymas įpareigoja asmenis, renkančius rinkėjų parašus, saugoti asmens duomenų paslaptį.
Renkant rinkėjų parašus, draudžiama papirkti rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už rinkėjo parašą, naudoti psichologinį ar kitokį smurtą ar kitaip paveikti rinkėjo valią, siekiant, kad rinkėjas pasirašytų ar nepasirašytų rinkėjų parašų rinkimo lape.
Primename, kad 2019 m. kovo 3 d. vyks Savivaldybių tarybų rinkimai.

Bendrasis skyrius


Rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo tvarkos aprašas

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos