Būtinos sąlygos organizuojant egzaminus (įskaitas) stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras pasirašė sprendimą, kuriame nurodomos būtinos sąlygos organizuojant užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas. Sprendimas įsigaliojo 2020 m. gegužės 11 d. Sprendime išvardintos būtinos sąlygos:

Įpareigoti užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) (toliau – egzaminas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas (toliau – kandidatas), organizuojančius subjektus:

* Riboti egzamine dalyvaujančių kandidatų srautus:

- užtikrinti, kad vienoje patalpoje egzaminas būtų organizuojamas ne didesnei kaip 10 kandidatų grupei;

- užtikrinti, kad egzamino metu kiekvienam kandidatui tektų ne mažesnis kai 10 kv. m. plotas;

- užtikrinti, kad kandidatai prieš patenkant į egzamino organizavimo patalpas ir egzamino organizavimo patalpose laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito;

- vietose, kuriose susidaro kandidatų eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių kandidatų.

* Užtikrinti, kad į egzamino organizavimo patalpas būtų įleidžiami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) dėvintys kandidatai ir užtikrinti, kad kandidatai jas dėvėtų egzamino metu.

* Rekomenduoti kandidatams atvykus į egzaminų organizavimo patalpas išduoti vienkartines veido kaukes, o jei egzaminas trunka ilgiau kaip 4 val. numatyti jų pakeitimą.

* Prie įėjimo į egzamino organizavimo patalpas pateikti informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

* Sudaryti galimybę tinkamai kandidatų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (prie įėjimo į egzamino organizavimo patalpas gerai matomoje vietoje turi būti rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

* Matuoti visų kandidatų kūno temperatūrą prie įėjimo į egzaminų organizavimo vietą ir neįleisti kandidatų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

* Rekomenduoti atidėti egzaminą rizikos grupės kandidatams (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483): žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

* Užtikrinti, kad egzamino organizavimo patalpose dirbtų tik sveiki darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.

* Informuoti darbuotojus, kad turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų.

* Matuoti darbuotojų kūno temperatūrą tik atvykus į darbą. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant nušalinti nuo darbo.

* Drausti egzamino organizavimo patalpose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

* Rekomenduoti egzamino organizavimo patalpose tiesiogiai su kandidatais nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483).

* Aprūpinti darbuotojus dirbančius tiesiogiai su kandidatais nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis (rekomenduojama vienkartinėmis kaukėmis) ir užtikrinti, kad darbuotojai, egzamino organizavimo patalpose jas dėvėtų. Užtikrinti, kad tarp darbuotojų ir kandidatų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

* Sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi griežtos rankų higienos (dažnai plautų rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuotų jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis), vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.

* Užtikrinti egzamino organizavimo patalpų dažną vėdinimą (esant galimybei, vykdant egzaminą langus (ir) ar orlaides palikti atvirus).

* Užtikrinti egzamino organizavimo patalpų valymą, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

 

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos