Audito išvados ir įvardyti pažeidimai klausimų nesukėlė

Liepos 30 d., antradienį, posėdžiavo Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) taryba. Vietos politikai nesutarė dėl naujos Savivaldybės administracijos struktūros. Jų nuomonės išsiskyrė ir svarstant klausimą dėl Savivaldybės turto – patalpų nuomos UAB „Gintarinė vaistinė“, tačiau bendras sprendimas priimtas.

Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius tarybos narius supažindino su Vyriausybės atstovo įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse reikalavimu artimiausiame posėdyje paskirti dar vieną mero pavaduotoją arba pakeisti Savivaldybės tarybos sprendimą, nustatantį mero pavaduotojų skaičių. Pagal Vietos savivaldos įstatymą per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti paskirti visi mero pavaduotojai. Savivaldybėje, kurios tarybą sudaro 27–31 narys, gali būti steigiamos ne daugiau kaip dvi savivaldybės mero pavaduotojo pareigybės. Jų skaičių – du – 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu patvirtino ankstesnė Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

Tarybos narių pasisakymų, diskusijų ir komentarų nebuvo merui paviešinant Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto 2018 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos išvadas, kuriose minimas ne vienas teisės aktų pažeidimas darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų įsigijimo, turto valdymo ir lėšų panaudojimo srityse. Audito ataskaita pateikta liepos 16 d., viešai paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.mazeikiai.lt ir bus svarstoma rugpjūčio mėnesį vyksiančiame posėdyje. V. Macevičius kvietė tarybos narius atidžiai perskaityti visą ataskaitą, o ne tik jos išvadas ir rekomendacijas. Tada esą būtų galima lengviau kalbėti, diskutuoti ne vadovaujantis asmeninėmis ambicijomis, o atsižvelgiant į rinkėjų lūkesčius ir poreikius.  

Iš 27 tarybos narių į posėdį atvyko 24. Taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Bartkevičius.

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos