Atidedami skelbti konkursai

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių  švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 33 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ atidedamos šios Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbtos konkursų į švietimo įstaigų direktorių pareigas datos:

  1. 2020 m. kovo 25 d. pretendentų į Mažeikių „Pavasario“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas atranka;
  2. 2020 m. kovo 26 d. pretendentų į Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos ir Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktorių pareigas atranka;
  3. 2020 m. balandžio 2 d. pretendentų į Mažeikių rajono Tirkšlių darželio „Giliukas“ ir Mažeikių rajonoViekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“  direktorių pareigas atranka;
  4. 2020 m. balandžio 7 d. pretendentų į Mažeikių rajono Šerkšnėnų mokyklos-daugiafunkcinio centro ir  Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorių pareigas atranka;
  5. 2020 m. balandžio 9 d. pretendentų į Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos direktoriaus pareigas atranka;
  6. 2020 m. balandžio 15 d. pretendentų į Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos direktoriaus pareigas atranka;
  7. 2020 m. balandžio 16 d. pretendentų į Mažeikių sporto mokyklos direktoriaus pareigas atranka;
  8. 2020 m. balandžio 22 d. pretendentų į Mažeikių choreografijos mokyklos direktoriaus pareigas atranka.

           Pretendentai į švietimo įstaigų direktorių pareigas ir atstovai į švietimo įstaigų vadovų atrankos komisijos narius bus raštu informuoti apie konkursų datų atidėjimą.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos