Ataskaita

Vadovaujantis radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos respublikos vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264 „Dėl radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas) 134 punktu Mažeikių rajono savivaldybė skelbia, kad 2019 m. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytos „Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų organizavimo komisijos“ įvykdė du neskelbiamos apklausos pirkimus.

2019 m. gegužės 7 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. MS-132 sudaryta su UAB „Roventa“, kuri pripažinta pirkimo „Televizijos laidų, susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų bei įmonių veikla, sukūrimas, parengimas transliuoti ir transliavimas eteryje nekoduotu eteriniu būdu per skaitmeninę antžeminę televiziją“ laimėtoja (pirkimas atliktas vadovaujantis aprašo 8 skyriaus 118.4.1 papunkčiu). Sudarytos sutarties suma 69 930,74 eurai. Sutartis galioja 24 mėn. nuo pasirašymo datos.

2019 m. lapkričio 12 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. MS-444 sudaryta su UAB „Mažeikių aidas“, kuri pripažinta „Radijo laidų, reportažų susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų bei įmonių veikla, kūrimas ir transliavimas regioniniu tiesioginiu radijo eteriu“ laimėtoja (pirkimas atliktas vadovaujantis aprašo 8 skyriaus 118.1 papunkčiu). Sudarytos sutarties suma 6 050,00 eurų. Sutartis įsigaliojo 2019 m. gruodžio 16 d. ir galioja 12 mėn.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos