Ataskaita

Vadovaujantis Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1264 „Dėl Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), 134 punktu Mažeikių rajono savivaldybė skelbia, kad 2020 m. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudaryta Radijo ir audiovizualinės žiniasklaidos programų, jų sukūrimo, gaminimo ir transliavimo eteryje laiko pirkimų organizavimo komisija įvykdė du neskelbiamos apklausos pirkimus.

2020 m. gruodžio 17 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. MS-369 sudaryta su UAB „Mažeikių aidas“. Bendrovė pripažinta pirkimo „Radijo laidų, reportažų, reklamų, anonsų, sveikinimų susijusių su Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės įstaigų bei įmonių veikla, kūrimas ir transliavimas regioniniu tiesioginiu radijo eteriu“ laimėtoja (pirkimas atliktas vadovaujantis aprašo 8 skyriaus 118.4.1 papunkčiu). Sudarytos sutarties suma 6 050,00 eurų. Sutartis galioja 13 mėn. nuo pasirašymo datos.

2020 m. gruodžio 12 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. MS-362 sudaryta su UAB „Kūrybinis avangardas“. Bendrovė pripažinta pirkimo „Informacinės kampanijos, apimančios televizijos laidos apie Mažeikių rajoną sukūrimo, transliavimo ir vaizdo reportažų parengimo“ laimėtoja (pirkimas atliktas vadovaujantis aprašo 8 skyriaus 118.1 papunkčiu). Sudarytos sutarties suma 6 050,00 eurų. Sutartis galioja 12 mėn. nuo pasirašymo datos.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos