Aptartas pasiruošimas Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogo tvarkybos ir remonto darbams

Kovo 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio kvietimu Savivaldybėje lankėsi JE Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Vizito tikslas – pasiruošimas Pikelių Švč. Trejybės bažnyčios stogo tvarkybos ir remonto darbams. Aptarti klausimai, susiję su minėtų darbų finansavimu. Vyskupas taip pat dėkojo Savivaldybės merui ir jo komandai už pagalbą bei rūpestį išsaugant ne tik religinėms bendruomenėms svarbų kultūros paveldą.

Mažeikių rajone yra unikali, viena seniausių iš išlikusių Lietuvos medinių bažnyčių – Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia su septyniais didingais altoriais ir kitomis, ypač vertingomis interjero detalėmis. 1752 metais pastatytos bažnyčios statinių kompleksas yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Šiuo metu būtina kuo skubiau tvarkyti bažnyčios stogą, tikimasi atstatyti ir dar prieš karą nugriautą bokštelį, atlikti kitus būtinus darbus.

Norint gauti finansavimą pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programą, būtinas ne tik Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos (toliau – KPD), bet ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pritarimas. JE vyskupas patikino, kad siūlys Lietuvos Vyskupų Konferencijai Pikelių Švč. Trejybės bažnyčią įtraukti į prioritetinių kultūros paveldo objektų sąrašą.

Susitikimo dalyviai vieningai sutarė, kad šiais metais bus atliktas jau esamo Pikelių bažnyčios stogo tvarkybos darbų projekto papildymas (A laida), įtraukiant architektūros, konstrukcijų (įskaitant pamatų patikrinimą su archeologo priežiūra), polichromijos bei tinko ir dažų (keičiamų rąstų vietose) tyrimus, kitus reikalingus darbus. Konstruktoriai turės įvertinti stogo bei sienų rąstų konstrukcijos pakitimus, nuspręsti, kuriuos darbus būtina atlikti pirmiausiai.

Kalbėta ir apie galimus finansavimo šaltinius. Pikelių bažnyčiai finansinę pagalbą ketina suteikti kaimynystėje veikianti AB „Orlen Lietuva“, taip pat Mažeikių rajono savivaldybė. Prisidėti žada ir Pikelių parapijos tikintieji. Didžiąją dalį finansavimo tikimasi gauti iš KPD, pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje programą. Paraišką Kultūros paveldo departamentui prie LR kultūros ministerijos planuojama pateikti iki rugsėjo 1 d. kartu su stogo tvarkybos projekto papildymais, finansavimą garantuojančiais raštais bei Lietuvos Vyskupų Konferencijos pritarimu. Preliminariais skaičiavimais bendra darbų kaina turėtų viršyti 200 tūkst. eurų.

 

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos