Aplinkos ministerijos ekologinį saugomų teritorijų tinklą papildė Plinkšių apylinkės

Plinkšių apylinkės įtrauktos į Aplinkos ministerijos ekologinį saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“. Čia bus saugomas niūriaspalvis auksavabalis.

Lietuvos respublikos aplinkos ministerija pakeitė Europos Komisijai skirtą pateikti vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą. Į ekologinį saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“ įtrauktos trys naujos vietovės – Plinkšių apylinkės, Žagarės dvaro parkas ir Aukštųjų Šančių ąžuolynas. Jos skirtos Europos Bendrijoje saugomo vabalo – niūriaspalvio auksavabalio – apsaugai. Niūriaspalvis auksavabalis – griežtai saugoma, į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta vabalų rūšis. Auksavabalis gali gyventi tik senų, saulėje gerai įšildomų lapuočių (dažniausiai ąžuolų) drevėse.

Taip pat patikslinti saugomų natūralių buveinių tipai, saugomų rūšių buveinės ir jų užimami plotai šešiolikoje saugomų teritorijų. Daugeliu atvejų jos papildytos naujais buveinių tipais ir rūšimis. Tikslinant „Natura 2000“ teritorijų sąrašą, buvo nustatyti ir konkretūs saugomų buveinių ir rūšių apsaugos tikslai. Jie padės žemės savininkams ir poveikio aplinkai vertintojams numatyti, ar jų planuojama ar vykdoma ūkinė veikla neturi reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms.

Aplinkos ministerija primena, kad žemės ir miško savininkams ir valdytojams, kurių valdos patenka į „Natura 2000“ teritorijas ir kuriose patiriami aplinkosauginiai apribojimai, gali pretenduoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administruojamas išmokas.

Parengta pagal Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos informaciją

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos