Žemaitijos metais bus gausu įvairių renginių

Sausio 18 d., penktadienį, pirmam posėdžiui susirinko Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, kurios tikslas – šiais, Žemaitijos metais, parengti metų paminėjimo programos projektą ir skatinti visus dalyvauti įvairiuose renginiuose, edukaciniuose užsiėmimuose ir kuo plačiau skleisti žiną apie Žemaitiją.

Darbo grupę, kurios pirmininkė Savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, sudaro Mažeikių muziejaus direktorius Vaidotas Balzeris, Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Alina Bernotienė, VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jolanta Gintalienė, Žemaitijos skautų organizacijos „Medeina“ vadovė Virginija Katkuvienė, Mažeikių rajono jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Edgaras Kontrimas, tautodailininkas Virgilijus Mikuckis, Savivaldybės kultūros centro direktorius Raimundas Radavičius, Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.

Pirmo susitikimo metu darbo grupės nariai pasidalino idėjomis, kaip būtų galima įprasminti Žemaitijai svarbią sukaktį. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas ir Mažeikių muziejaus atstovė Raimonda Ramanauskienė sakė, kad mokyklose jau vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai ir mokiniams kalbama apie Žemaitijos reikšmę. R. Radavičius ir A. Bernotienė pristatė numatomus renginius, kuriuose bus gausu mūsų kraštui būdingų elementų.

Planuojama, kad Žemaitijos metų atidarymo renginys bus bardų koncertas „Dainioukem tėvų kalba“. Mero pavaduotoja kvietė gyventojus kelti Žemaitijos vėliavas prie namų ir sodybų, bendruomenę susivienyti ir kartu skleisti žinią apie mūsų kraštą. Darbo grupės nariai nutarė susitikti ir šią savaitę, atlikti kiekvienam pavestas užduotis ir pasiūlyti kuo įdomesnę ir įvairiapusiškesnę programą.

LR Seimas priėmė nutarimą ir 2019 m. paskelbė Žemaitijos metais, nes prieš 800 metų jos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Priimtame nutarime pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir prūsų genčių nukariavimus, taip pat pažymimas Žemaitijos vaidmuo Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu, 200 metų trukusi kova su Ordinu ginant savo žemę ir laisvę, indėlis į pergalę Saulės ir Durbės mūšiuose užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo. Seimas šį sprendimą priėmė pripažindamas Žemaitijos indėlį per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą, išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius, tradicijas ir savitą krašto istoriją.

 

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos