Ūkininkams – vienkartinės ir periodinės išmokos

Priėmus Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XIII-3211 papildymo 52 straipsniu įstatymo papildymą, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo 200 eurų sieksiančią vienkartinę išmoką gaus, jeigu atitiks visas šias sąlygas:

žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra mažesnis negu 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV);
yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles, klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2019 metus arba turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį;
jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kaimo vietovėje;
negauna išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui;
nedirba ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių;
negauna nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Vienkartinės ir periodinės išmokos bus išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., jas skirs ir mokės „Sodra“. Asmuo prašymą dėl vienkartinės ar periodinės išmokos paskyrimo turės pateikti Savivaldybės administracijai pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Teisės akto pakeitimai įsigalios 2020 m. rugpjūčio 1 d. ir galios iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Iki liepos pabaigos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Žemės ūkio ministerija ir kitos institucijos įpareigotos parengti šito įstatymo pakeitimo įgyvendinimo tvarką, kurioje bus aiškiai reglamentuota, kas, kaip ir iki kada turėsi atlikti savo darbus. Todėl ūkininkus prašome neskubėti ir palaukti iki rugpjūčio 1 d.

Žemės ūkio skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos