Įvyko Savivaldybės tarybos posėdis

Rugpjūčio 31 d., penktadienį, Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos posėdyje apsvarstytas 31 klausimas, pateikta informacija apie Savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymą ir informacija apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų įsisavinimą Mažeikių rajono savivaldybėje.
Komitetų posėdžiuose dalyvavę ir sprendimų projektus jų metu išanalizavę tarybos nariai dėl daugelio klausimų pritarė vienbalsiai. Posėdyje iš 27 Savivaldybės tarybos narių dalyvavo 23. Posėdžio pradžioje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Valius Ąžuolas.
Svarstytas  klausimas dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo Mažeikių rajono savivaldybėje 2018 metais. Politikų sprendimu, 50 procentų sumažintas žemės ir valstybinės žemės nuomos mokestis už žemės ūkio paskirties sklypus (paskirties kodas 610, išskyrus mėgėjų sodų žemės sklypus), esančius Mažeikių rajono savivaldybėje žemės ūkio subjektams 2018 metais. Šis sprendimas netaikomas apleistiems žemės sklypams ir turintiems įsiskolinimų už praėjusius mokestinius laikotarpius.
Vienbalsiai tarybos nariai pritarė: dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo,  dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo, dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose“ rengimui, įgyvendinimui, dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui, dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių, skirtų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, skaičiaus patvirtinimo, dėl Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti, skaičiaus nustatymo, dėl pritarimo Mažeikių rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarčiai.
Priimti sprendimai dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio nustatymo, dėl artezinio gręžinio Žemalės kaime, Mažeikių rajone pirkimo, dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl socialinio būsto pagal socialinio būsto fondo plėtros programą pirkimo“ 4 punktu patvirtinto socialinio būsto pirkimo ekonominio ir socialinio pagrindimo keitimo, dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Mažeikių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su viešąja įstaiga Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centru pratęsimo ir papildymo, dėl turto nuomos ne konkurso būdu, dėl Savivaldybės būsto pardavimo, dėl gyvenamųjų patalpų (buto) pirkimo, dėl mokyklinių autobusų perėmimo Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 

Ryšių su visuomene skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos