Įvyko atranka UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti

Šių metų birželio 20 d. įvyko atranka UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti.
Pretendentų atranką vykdė UAB „Mažeikių vandenys“ valdyba.
Valdyba informuoja, kad pretendentai, atitikę pirminės atrankos keliamus reikalavimus, buvo pakviesti dalyvauti tolesnėje atrankoje. Įvertinus kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams ir tinkamumą direktoriaus pareigoms užimti, buvo priimtas sprendimas direktoriaus pareigas siūlyti eiti Kęstučiui Kazlauskui.
Kandidatui 53 metai, turi 24 metų vadovaujamo darbo patirtį, šiuo metu dirba AB ESO Šiaulių elektros tinklų eksploatavimo skyriaus vadovu.
Vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-366 patvirtintomis rekomendacijomis, prieš skiriant į pareigas valstybės ar savivaldybės įmonės, kurioje valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovą, UAB „Mažeikių vandenys“ valdyba kreipsis su rašytiniu prašymu į STT dėl informacijos apie asmenį pateikimo. Į pareigas kandidatas galės būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos