Įgyvendinama Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

Mažeikių mieste jau daugiau nei trejus metus veikia Mažeikių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Mažeikių miesto VVG), įsteigta Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų ir Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijų. Mažeikių miesto VVG parengė ir įgyvendina Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją (toliau – strategija).
Ši strategija skirta spręsti Mažeikių miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios ryšius.
Pagrindiniai Mažeikių miesto VVG veiklos tikslai – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Mažeikių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus ir programas Mažeikių miesto teritorijoje; siekiama socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu rėmimo; taip pat pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenę ir vietos valdžios ryšius.
Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant projektą „Mažeikių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas“. Jis finansuojamas iš Europos Socialinio fondo, Valstybės biudžeto ir Mažeikių miesto VVG lėšų.
Parengta Mažeikių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija siekiama mažinti Mažeikių miesto bedarbių skaičiaus augimą, socialinę atskirtį bei didinti socialinę integraciją. Pasitelkus nevyriausybinį sektorių, verslą ir vietos valdžią siekiama spręsti aktualias Mažeikių miesto problemas. Pažymėtina, jog siekiama ne tik spręsti jau esamas problemas, bet ir užkirsti kelią šioms problemoms atsirasti. Todėl didelis dėmesys yra sutelkiamas į jaunimą ir jaunimo situacijos gerinimą, socialinių paslaugų efektyvumo didinimą, verslo galimybių suteikimą mažiau galimybių ir patirties turintiems asmenims, savanorystės skatinimą. Tikima, jog sėkmingai įgyvendinta strategija turės teigiamą poveikį visam Mažeikių miestui, kuris bus drąsus ir toliau svajoti bei siekti savo tikslų.
Į šios strategijos rengimą buvo įtrauktos bendruomenės, nevyriausybinis sektorius, verslo ir vietos valdžios atstovai. Strategijos rengėjų teigimu, tokiu būdu buvo įgyvendintas principas „iš apačios į viršų“ bei užtikrintas strategijos integruotumas ir novatoriškumas. Skirtingų sektorių įtraukimas į strategijos sprendimą ne tik atskleidė esamas ir spręstinas problemas, tačiau ir leido pasidalyti gerąja problemų sprendimo patirtimi, o tai įgalino suformuoti veiksmus, leidžiančius Mažeikių miesto gyventojams būti aktyviais visuomenės ir darbo rinko dalyviais. Taip pat tikimasi, kad strategijos tikslų ir uždavinių siekimas turės „sniego gniūžtės“ efektą ir bus pasiektas nedarbo bei socialinės atskirties sumažėjimas Mažeikių mieste, pasireiškiantis ne tik teigiamais rodikliais, bet ir naujomis kylančiomis iniciatyvomis, kurios susieja skirtingus sektorius (pavyzdžiui, atsirandantis ir turintis potencialo plėstis socialinis verslas). Įgyvendinant strategiją didelis dėmesys skiriamas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, tikslų, uždavinių ir veiksmų formavimas siekiant padidinti tikslinės grupės socialinę integraciją prisidės prie Mažeikių miesto situacijos gerėjimo – tikimasi, jog atsiras naujų verslo idėjų, ir tai ne tik sukurs naujų darbo vietų, paskatins grįžti emigravusius miesto gyventojus, bet ir turės įtakos geresnei ekonominei situacijai Mažeikių mieste.
Tarpininkaujant Mažeikių miesto VVG Vidaus reikalų ministerijai, pateikta 14 paraiškų įvairiems projektams. Su visais pateikusiais paraiškas jau pasirašytos sutartys, o jau 6 pradėti įgyvendinti. . Daugiausia projektų paraiškų yra pateikusi „Mažeikių verslininkų asociacija“.
Bendra visų keturiolikos projektų suma – per 369 tūkst. eurų. Tai sudaro 86 proc. strategijoje numatytų lėšų. Tikimasi, kad iki 2020 m., kol baigsis strategijos įgyvendinimas, pavyks įsisavinti visą 100 proc..
Paraiškos teikiamos vadovaujantis tam tikrais teisės aktais ir veiksmais, numatytais Mažeikių miesto VVG plėtros strategijoje. Dėl pateiktų paraiškų savo nuomonę išsako ir Mažeikių miesto vietos veiklos grupės valdyba, kuriai vadovauja Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Macijauskienė.
„Mes atliekame administracinį pateiktų paraiškų vertinimą, tikriname, ar jos atitinka administracinius reikalavimus, o kokybės ir naudos vertinimą atlieka du samdyti ekspertai, pagal projektų vertinimo aprašą. Sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, kuris pateikiamas Mažeikių miesto veiklos grupės valdybai. Po jos pritarimo projektų sąrašas siunčiamas į Vidaus reikalų ministeriją, kur projektiniai pasiūlymai vėl yra peržiūrimi ir suderinus galutinį variantą su pareiškėju, perduodama Europos socialinio fondo agentūrai dėl paraiškos pateikimo ir galutinio suderinimo finansavimo skyrimui“, – sakė Mažeikių miesto VVG administratorė Regina Narkienė.
Planuojama, dar šiemet, projektinių pasiūlymų vertinimo tvarką supaprastinti, tad paraiškos teikimo ir patvirtinimo prosesas pagreitėtų, tad kuo daugiau organizacijų greičiau ir patogiau galės gauti finansavimą.
Mažeikių miesto VVG nuo 2016 metų vadovauja Dalia Grygolaitienė. Ji sakė, kad Mažeikių miesto VVG vietos plėtros strategija buvo koreguota. Pirmas įspūdis buvęs: „Kaip visa tai reiks įgyvendinti“. „Tačiau po truputį viskas įsibėgėjo ir jau matomas rezultatas, kurio nebūtų be puikaus administratorės darbo. Įgyvendindami šią strategiją mes esame penkti Lietuvoje“, – informavo D. Grygolaitienė.
Ji teigė tikinti, kad visos idėjos ir projektai bus įgyvendinti laiku, iki 2020 metų pabaigos.
„Pagal strategiją pateiktų projektų veiklos daugiausia yra socialinės pakraipos. Tik gaila, kad kol kas niekas neatsiliepė į galimybę parengti projektą, susijusį su emigrantais. Didžiausias susidomėjimas yra projektais, skirtais verslo sričiai“, – kalbėjo D. Grygolaitienė.

Bendrasis skyrius

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos