Į strateginio plėtros plano projekto rengimą įsitraukia penkios darbo grupės

Suinteresuotų šalių įtraukimas planuojant rajono plėtrą – itin svarbus, todėl rengiant Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, atnaujinama penkių darbo grupių, plano rengimo metu koordinuosiančių konkrečias sritis, sudėtis. Jas sudaro Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovai, taip pat verslo ir visuomeninių organizacijų, asociacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

Vasario 10 d. Mažeikų rajono savivaldybės mero potvarkiu pakeista grupių sudėtis.  Plano rengimui sudarytos:

  • Ekonominės ir verslo aplinkos darbo grupė, apimsianti ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo, viešojo valdymo, Savivaldybės įvaizdžio klausimus;
  • Socialinės aplinkos darbo grupė, svarstysianti socialinės apsaugos ir paslaugų bei jaunimo reikalų klausimus;
  • Švietimo, kultūros ir sporto darbo grupė, nagrinėsianti švietimo, sporto, kultūros, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą klausimus;
  • Aplinkos apsaugos ir sveikatos darbo grupė, apimsianti susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros klausimus, sveikatos priežiūros, viešojo saugumo ir prevencijos sritis.

Taip pat suburta Koordinacinė darbo grupė, kuri plano projekto rengimo metu atliks vertinimą, konsultuos bei padės priimti sprendimus, svarstant su rajono plėtra susijusius klausimus, be to, tvirtins įvairius plano rengimo dokumentus, ataskaitas ir projektus, prieš teikiant juos strateginio planavimo komisijai bei Savivaldybės tarybai.

Darbo grupės susipažins su esama situacija – nagrinės kuruojamų sričių stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, spręs rajonui aktualias problemas, numatys plėtros galimybes, teiks pasiūlymus ir aktualių klausimų sprendinius. Taip pat kurs strateginio plėtros plano koncepciją, nagrinės rajono viziją, įvardys prioritetus, tikslus, apibrėš strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemones, numatys priežiūros metodiką, vertinimo rodiklius bei galimus finansavimo šaltinius.

Planuojama, kad darbo grupės pradės dirbti vasario 24 d., pabaigs – gegužės mėnesį.

Susipažinti su grupių sudėtimi galite ČIA.

SPP rengėjai


 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos