Etikos komisija

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJA

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Odeta Jasmontienė (pirmininkė)

Savivaldybės tarybos narė

2.

Vytautas Visminas (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Darius Buknys

Viekšnių seniūnijos, Palnosų seniūnaitijos seniūnaitis

4.

Virginija Galdikienė

Tirkšlių seniūnijos, Balėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Ona Kelpšienė

Savivaldybės tarybos narė

6.

Irena Macijauskienė

Savivaldybės tarybos narė

7.

Virginija Monstavičienė

Mažeikių seniūnijos, Ventos seniūnaitijos seniūnaitė

8.

Paulius Pocevičius

Savivaldybės tarybos narys

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el.paštu etika@mazeikiai.lt

KOMISIJOS NUOSTATAI
2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-233

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai