Antikorupcijos komisija

Eil. nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jonas Jurkus (pirmininkas)

Savivaldybės tarybos narys

2.

Paulius Auryla (pavaduotojas)

Savivaldybės tarybos narys

3.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

4.

Silva Bulauskienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos, Purvėnų seniūnaitijos seniūnaitė

5.

Rūta Jankauskienė

Mažeikių seniūnijos, Naftininkų seniūnaitijos seniūnaitė

6.

Kristina Osinskienė

Šerkšnėnų seniūnijos, Žemalės seniūnaitijos seniūnaitė

7.

Virginijus Sungaila

Savivaldybės tarybos narys

8.

Artūras Šaltkauskas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

9.

Milda Šukienė

Savivaldybės tarybos narė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“
Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-293 "Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T1-147 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo, pirmininko ir pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo