Komisijos

Komisijos

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Jurgita Butavičienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Grygolaitienė

Administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Reda Guerrero

Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinės sąjungos pirmininkė

Arvydas Pocius

Administracijos  Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Jurgita Butavičienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Reda Guerrero

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta  Kekytė

Administracijos  Socialinės paramos skyriaus vedėja

Apolinaras Stonkus

Administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

 

 BUTŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rima Podelienė,
pirmininkė

jai nesant
Asta Gramaliauskienė,

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Inga Norvaišienė
sekretorė,

jai nesant 
Angelė Šlyžiuvienė

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė, 

jai nesant
Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

 KOMISIJOS REGLAMENTAS

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vilija Gureckienė,

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Edmundas Lukas

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausias specialistas

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Agnė Vaitkienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Kneitienė Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Edvardas Najulis

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas neįgaliųjų  asociacijos atstovas

KOMISIJOS NUOSTATAI

 MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Šarūnas Bagdonas

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regiono padalinio vadovas

Ona Brazdauskienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus patarėja

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nilius Kupliauskas

jam nesant

Rimantas Kraujutis

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas.

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Richardas Viršila

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys

Jūratė Bernotienė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

KOMISIJOS NUOSTATAI

 MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Jūratė Bernotienė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nerijus Lemežis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI MAŽEIKIŲ RAJONE APSKAIČIUOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Aleksandra Lukošaitienė,
pirmininkė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

 

Steponas Margalikas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

jam nesant

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Viktorija Šimkienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Egidijus Čejauskas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 PRAŠYMŲ DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NAGRINĖTI BEI VERTINTI  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Vytautas Visminas,
pirmininkas

Savivaldybės tarybos narys

Jūratė Bernotienė,
Komisijos sekretorė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Alina Čekienė

Šerkšnėnų seniūnijos seniūnė

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Daiva Radzienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Jonas Strazdauskas

Savivaldybės tarybos narys

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

 KOMISIJOS NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Laima Paulauskienė, 
pirmininko pavaduotoja

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė 

Jovita Baltinienė

Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jūratė Eičinienė

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 

 Kęstutis Šimkūnas  Aministracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas 

 KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Viktoras Prokopčukas,
pirmininkas

jo nesant,

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Audronė Bertienė

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rūta Narmontienė

Administracijos Šerkšnėnų seniūno pavaduotoja, Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Alvyda Purauskytė

Administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)                   

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KOMISIJA NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ STATUSUI SUTEIKTI IR KAPAVIETĖMS  (KAPAMS) IDENTIFIKUOTI

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Viktoras Prokopčukas,

jo nesant,

Kęstutis Šimkūnas

Aministracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiūtė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (paminklotvarkai)

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Jūratė Žilinskienė

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos nario teisėmis į komisijos sudėtį kviesti atitinkamų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus, o jų nesant – seniūnų pavaduotojus.


KOMISIJOS NUOSTATAI
         

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIAI VEIKIANTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Virginijus Raudonius,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ernestas Malakauskas

UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo specialistas-kontrolierius

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Laura Samoškaitė

Administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja


KOMISIJOS REGLAMENTAS

  ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Administracijos direktoriaus antrasis pavaduotojas

Darius Daugėla,
pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Zina Liepaitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Andrius Stonys

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas

Valdas Gerika

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Danielius Gedutis

Pikelių bendruomenės atstovas


DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO

  

 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas, 

Jam nesant 
Romualdas Sakalauskas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Sandra Jarockytė-Aleksejevienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

Jolanta Gintalienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė


KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
 

 SAUGAUS EISMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Kęstutis Šimkūnas,
pirmininkas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nerijus Rapšys,
pirmininko pavaduotojas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Darius Daugėla,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Artūras Šaltkauskas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Loreta Rubežienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Šarūnas Armonas

Mažeikių seniūnijos seniūnas

Egidijus Čejauskas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Donatas Petrulevičius

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas


 NUOSTATAI 

 GĖLO POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINIŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka, 
Komisijos pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Stasys Dainius, 
Komisijos pirmininko pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Roma Kenstavičienė,
Komisijos sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Zigmantas Kristutis

jam nesant

Jūratė Bernotienė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

 

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Keršytė

jai nesant

Vytautas Jasmontas

UAB "Mažeikių vandenys" Plėtros skyriaus vadovė

 

UAB "Mažeikių vandenys" Plėtros skyriaus inžinierius

 

 GATVIŲ, PASTATŲ, STATINIŲ IR KITŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KEITIMO NUOLATINĖ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Alfonsas Žiulpa,
pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 

Valdas Gerika,
Komisijos sekretorius

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Eglė Ereminė

Administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Seniūnai

pagal atitinkamą teritoriją

 NUOSTATAI

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Štakonaitė,
pirmininkė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Roma Kenstavičienė,
sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Aldonis Eselinas

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Ramūnas Lydis

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius

Giedrius Norvaišas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas

Loreta Barysienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Aurelija Ričkuvienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Radvilė Nagrockaitė-Lelešienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento vyr. specialistė, laikinai vykdanti Mažeikių skyriaus vedėjo funkcijas

Regina Liegienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistė

Mindaugas Šimkus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistas

Donatas Munščinskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus grupės vadovas

Povilas Ališauskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas

Ričardas Kiškėnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius

Vilius Grigaliūnas

AB „ESO“ Šiaulių regiono Naujų klientų projektų valdymo komandos vadovas

Olesia Šlikienė

AB „ESO“ Šiaulių tinklų projektų valdymo skyriaus inžinierė

Valdas Petrauskas

UAB „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas

Ramūnas Steponavičius

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius

Ramūnas Vanskevičius

Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio Infrastruktūros  padalinio darbuotojas

Bernardas Juškevičius

UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

Dalia Keršytė

UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė

Neringa Ginaitė

LITGRID AB, projektų vadovė

Valentas Bačiūnas

UAB „Saurida“ technikos vadovas

Leandras Deltuva

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas

Ignas Raudonis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus miškotvarkos inžinierius

Indrė Barkutė

Ventos regioninio parko vyr. specialistė kraštotvarkininkė

Edmundas Daukantas

UAB „Besmegeniai“ PPK2 vadovas

Giedrius Mickevičius

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Alvydas Gražys

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Rita Dėnienė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė

Audrius Kalesnikas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistas

Remis Šivickis

Lietuvos kariuomenės Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Statybos organizavimo skyriaus patarėjas

Silvija Pranskūnaitė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Kristina Griguolė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Simonas Danielius

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Saulius Alekna

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Azatui Afionian

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Šinkūnė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inžinerinės geologijos skyriaus vyresn. specialistė

 

 KOMISIJOS NUOSTATAI IR REGLAMENTAS

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Viktoras Prokopčukas,
pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Eimantas Salatka, 
Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Alfonsas Meškys

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato  viršininkas

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Sigitas Kaktys

VšĮ "Mažeikių ligoninė" direktorius

Nilius Kupliauskas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

Giedrė Ligeikienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento direktorė

Nerijus Rapšys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Vaidotas Sungaila

Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Audrius Tupikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

Joana Vološčikienė

VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorė

Ričardas Ūba

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vadas

Audrius Alminas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vyriausiasis specialistas


NUOSTATAI

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė 

Pareigos

Andrius Stonys,
Komisijos pirmininkas   

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Šarūnas Armonas

Mažeikių seniūnijos seniūnas

Vida Dargevičienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos administratorė

Stasė Gineitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Grabažienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūno pavaduotoja

Audronė Dipševičienė

Sedos seniūnijos seniūnė

Jurgita Jankauskytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 Angelė Klemenienė

Laižuvos seniūnijos seniūno pavaduotoja

Juozas Kungys

Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Kornėlijus Kryžius

Viekšnių seniūnijos seniūnas

Jolanta Merkelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Norbutienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Stanislovas Putelis

Reivyčių seniūnijos seniūnas

Jurgita Repšienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Raimonda Rimkuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Skirmutė Stasytė

Židikų seniūnijos seniūnė

Alina Čekienė

Šerkšnėnų seniūnijos seniūnė

Rasa Vasiliauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Indrė Valantytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

NUOSTATAI

  MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖ KAINŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Julija Balvočienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėja

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Juozas Kungys

Administracijos Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

Jūratė Petraitienė
(Komisijos posėdžių sekretorius)

jai nesant

Inga Žilinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė


KOMISIJOS NUOSTATAI

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Kristina Sereikienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) (Komisijos pirmininkė)


Oksana Budienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

Audronė Jurdonaitė

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Neringa Norvaišaitė - Baranauskienė

Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos pareigas

Inga Raupienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Edita Ročytė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė

Irena Sadauskienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Vilija Stasiulienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Vaida Ieva Šmukštaitė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  


 KOMISIJOS REGLAMENTAS

 LĖŠŲ BENDROSIOMS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS PASKIRSTYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

 Savivaldybės mero pavaduotoja

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rasa Vasiliauskienė

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Končiuvienė,
sekretorė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

 TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
Komisijos pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Sigutė Bernotienė
Komisijos pirmininkui nesant, jo pavaduotoja

Savivaldybės mero pavaduotoja

Ligita Kinčinienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Loreta Rubežienė, jai nesant

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Aida Jucienė, 
Komisijos sekretorė

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė


REGLAMENTAS

ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos


pirmininkas

 

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Daiva Jurkūnienė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Daiva Radzienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Juozas Kungys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tirkšlių seniūnijos seniūnas
Rasa Vasiliauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA  

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Jolanta Kekytė pirmininkė

Administracijos Socialinės paramos vedėja

Gražvydas Gudauskas

jo nesant

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jolanta Akavickienė

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro direktorė

Stasė Radeckienė

VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

 NUOSTATAI

KOMISIJA SOCIALINĖS GLOBOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Zita Šaulienė
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Daiva Končiuvienė
komisijos sekretorė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Albina Kiudulienė

Gydytoja

Živilė Petkevičienė

Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos socialinė darbuotoja aprūpinimui  techninėmis pagalbos priemonėmis

TVARKOS APRAŠAS

GLOBĖJŲ IR RŪPINTOJŲ VEIKLOS KONTROLĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Andrulaitienė pirmininkė

Administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Vilija Gureckienė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Lina Aliukevičienė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

APRAŠAS

 

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Jolanta Kekytė,
pirmininkės pavaduotoja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Jurkūnienė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Daiva Meškienė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė

Stasė Radeckienė

VŠĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Audronė Šimkuvienė

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

REGLAMENTAS

LEIDIMŲ IŠDAVIMO NUOMOJAMO AR NAUDOJAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ OBJEKTO (STATINIO) BŪKLEI PAGERINTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Laima Akavickienė,
sekretorė

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Gramaliauskienė,
pirmininko pavaduotoja

Administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Rymantas Štakonas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO/SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ, SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ IR GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ, PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Romualdas Sakalauskas,
pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Agnė Bandzinaitė,
(sekretorė)

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Asta Balsienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Tatjana Dobreckova

Bendrojo skyriaus specialistė inžinierė programuotoja

Dalia Grygolaitienė

Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Angelė Šlyžiuvienė

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Indrė Valantytė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

 

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Dalia Grygolaitienė

Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rima Podelienė

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Jūratė Žilinskienė

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Arvydas Pocius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas