Komisijos

Komisijos

 

 BUTŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rima Podelienė,
pirmininkė

jai nesant
Loreta Dimienė,

Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja

 

Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Inga Norvaišienė
sekretorė,

jai nesant 
Asta Gramaliauskienė

Administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistėAdministracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė, 

jai nesant
Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

 KOMISIJOS REGLAMENTAS

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Rymantas Štakonas, pavaduotojas

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vilija Gureckienė,
sekretorė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Rustamas Safar-Zadė

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vyriausias specialistas

Atrūras Šaltkauskas

Administracijos viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Edvardas Najulis

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas neįgaliųjų  asociacijos atstovas

KOMISIJOS NUOSTATAI

 MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros vedėjas

Eligija Panovienė

Valstybinės įmonės Mažeikių miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotoja

Egidijus Virkutis

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Richardas Viršila

Lietuvos miško savininkų asociacijos Mažeikių skyriaus atstovas

Regina Žutautienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Justina Ungeitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr.specialistė (ekologė)

KOMISIJOS NUOSTATAI

 MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Justina Ungeitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nerijus Lemežis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio vyriausiasis miškininkas

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

 

 PRAŠYMŲ DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NAGRINĖTI BEI VERTINTI  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Andriejus Virkutis,
pirmininkas

Savivaldybės tarybos narys

Zigmantas Kristutis,
pavaduotojas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės tarybos narė

Juozas Kungys

Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Virginijus Raudonius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vedėjas

Ana Kelpšienė

Administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Justina Ungeitė (sekretorė)

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė (ekologė)

 KOMISIJOS NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima Paulauskienė,
pirmininkas

Administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistė

Inga Gužienė,
pavaduotoja

Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Kęsutis Šimkūnas

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vedėjas

 KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Bronius Kryžius,
pirmininkas

 

Julija Balvočienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėja

Algimantas Čepys

Savivaldybės mero patarėjas

Alma Karvelienė

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (Savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos atstovas)


NUTARIMAS

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRAŠYMŲ LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS DIRBTI KITĄ DARBĄ PRIĖMIMO IR ATŠAUKIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Algimantas Čepys
pirmininkas

 

Dovilė Milienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Michail Norbutas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas


NUTARIMAS

UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

jo nesant,
Alfonsas Žiulpa

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

Rūta Narmontienė

Administracijos Šerkšnėnų seniūnijos vyriausioji specialistė (Žemės ūkio funkcijoms atlikti), Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Alvyda Purauskytė

Administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorius)                   

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KOMISIJA NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ STATUSUI SUTEIKTI IR KAPAVIETĖMS  (KAPAMS) IDENTIFIKUOTI

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

jo nesant,
Alfonsas Žiulpa

Aministracijos direktoriaus pavaduotojas

  

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Jūratė Žilinskienė

Administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiūtė-Mačiulienė

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (paminklotvarkai)

Komisijos nario teisėmis į komisijos sudėtį kviesti atitinkamų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus, o jų nesant – seniūnų pavaduotojus

KOMISIJOS NUOSTATAI         

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIAI VEIKIANTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Virginijus Raudonius,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ernestas Malakauskas

UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo specialistas-kontrolierius

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Laura Samoškaitė

Administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja


KOMISIJOS REGLAMENTAS

  ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas.

Zina Liepaitė,
pavaduotoja

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.

Valdas Gerika 

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Nilius Kupliauskas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros vedėjas, jam nesant vyriausiasis specialistas Steponas Margalikas.

 

Atitinkamos seniūnijos seniūnas arba seniūno įgaliotas asmuo

Komisijos nario teisėmis į  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudėtį prašymų saugotinų medžių ir krūmų genėjimo, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams  atlikti nagrinėjimui kviesti:

Rutą Končiutę-Mačiulienę

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę (paminklotvarkai), kai želdiniai pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jų apsaugos zonoje, kapinėse.

Stanislovą Vyšniauską

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos administracijos vyriausiąjį specialistą, kai želdiniai pertvarkomi Žemaitijos nacionaliniam parkui priskirtose saugomose teritorijose.

Nerijų Gudmoną

Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiąjį specialistą, kai želdiniai pertvarkomi Ventos regioninio parko teritorijoje.

Silvestrą Micheenko

VĮ „Telšių regiono keliai“ Mažeikių kelių tarnybos viršininką, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

Kazį Plingį

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Akmenės kelių tarnybos viršininko pavaduotoją, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

Steponas Liaugaudas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio specialistas, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

 

DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-3230

KOMISIJOS REGLAMENTAS

  

 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas, 

Jam nesant 
Sandra Ramanauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

Sandra Ramanauskienė

Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės skyriaus vedėjas

Rolandas Lemežis

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdantysis direktorius

Jolanta Gintalienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė


KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
 

 SAUGAUS EISMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Alfonsas Žiulpa,
pirmininkas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Alfonsas Asauskas,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Stasys Armalis
 jam nesant 

Silvestras Micheenko

VĮ "Telšių regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis inžinierius.

VĮ "Telšių regiono keliai" Mažeikių kelių tarnybos viršininkas.

Šarūnas Armonas

 Mažeikių seniūnijos seniūnas

Antanas Barvydis

UAB "Elotus" direktorius

Nerijus Gurauskas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas

Aušra Juozapavičienė

UAB "Mažeikių autobusų parkas" keleivinio transporto vadybininkė

Andrius Noreika

UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" direktorius

Kazys Plingys

VĮ "Šiaulių regiono keliai" Akmenės kelių tarnybos viršininkas

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

Alfredas Vyniautas

Mažeikių verslininkų asociacijos deleguotas atstovas


 NUOSTATAI 

 GATVIŲ, PASTATŲ, STATINIŲ IR KITŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KEITIMO NUOLATINĖ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pekauskas,
pavaduotojas

 

Valdas Gerika,
Komisijos sekretorius

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Eglė Ereminė

Administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Seniūnai

pagal atitinkamą teritoriją

 NUOSTATAI

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Štakonaitė,
pirmininkė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Simona Tenienė,
sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Rūta Končiūtė

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Angelė Rupkutė

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Konstantinas Šakys

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Andrius Almanis

Ventos regioninio parko direkcijos direktorius

Ramūnas Lydis Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius
Giedrius Norvaišas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas
Loreta Barysienė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinio padalinio
vyriausioji specialistė
Giedrė Ligeikienė NVSC Telšių departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
Regina Liegienė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus
vyriausioji specialistė
Janina Malūkienė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus
vyriausioji specialistė
Donatas Munščinskas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir
tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierius
Povilas Ališauskas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybinės reikšmės kelių ir
tiltų planavimo skyriaus patarėjas
Audrius Tupikas Telšių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

Mindaugas Gaurilavičius

Telšių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas
Ričardas Kiškėnas Telšių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresn. inspektorius
Egidijus Grunskis Telšių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius
Vilius Grigaliūnas AB „ESO“ Investicinių projektų valdymo komandos vadovas
Olesia Šlikienė AB „ESO“ Investicinių projektų valdymo komandos inžinierė
Valdas Petrauskas UAB „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
Stasys Klemanskis UAB “Mažeikių šilumos tinklai“ gamybinės – techninės tarnybos vadovas
Gintautas Ramonas UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ gamybinės – techninės tarnybos vadovo pavaduotojas
Rimas Sragauskas Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio, Tinklo resursų padalinio darbuotojas
Edmundas Daukantas UAB „Mažeikių vandenys“ gamybinio skyriaus viršininkas
Dalia Keršytė UAB „Mažeikių vandenys“ gamybinio skyriaus inžinierė - vandentiekiui
Valerijus Makarovas LITGRID AB, projektų vadovas
Eglė Sakolnikaitė LITGRID AB, projektų vadovė
Virgilija Kozakienė Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus vedėja
Laima Statkienė Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus vyr. specialistė
Cilistina Bogušienė Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus vyr. specialistė
Daiva Norvilienė Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus vyresn. specialistė
Jurgita Ivanauskienė Taršos prevencijos ir leidimų departamento Šiaulių skyriaus vyresn. specialistė
Valentas Bačiūnas UAB „Saurida“, technikos vadovas
Leandras Deltuva Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas

 KOMISIJOS NUOSTATAI IR REGLAMENTAS

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Laima Nagienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė

Saulius Šiurys,
pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja 

Saulius Bumblys

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono Policijos komisariato viršininkas

Rimantas Gramas

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas 

Zigmantas Kristutis

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

Vidmantas Macevičius

Mažeikių rajono savivaldybės meras

Nerijus Rapšys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Audrius Tupikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

Eimantas Salatka

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vaidotas Sungaila

Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Antanas Murauskas,
Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sekretorius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas


NUOSTATAI

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė 

Pareigos

Rustamas Safar-Zadė,
Komisijos pirmininkas      

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir remonto skyriaus vyriausiasis specialistas Komisijos pirmininkas

Šarūnas Armonas

Mažeikių seniūnijos seniūnas

Vida Dargevičienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos administratorė

Stasė Gineitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Grabažienė

Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūno pavaduotoja

Audronė Dipševičienė

Sedos seniūnijos seniūnė

Jurgita Jankauskytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Sigutė Jucytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė

 Angelė Klemenienė

Laižuvos seniūnijos seniūno pavaduotoja

Juozas Kungys

Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Kornėlijus Kryžius

Viekšnių seniūnijos seniūnas

Jolanta Merkelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Norbutienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Stanislovas Putelis

Reivyčių seniūnijos seniūnas

Jurgita Repšienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Raimonda Rimkuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Skirmutė Stasytė

Židikų seniūnijos seniūnė

Alina Čekienė

Šerkšnėnų seniūnijos seniūnė

Rasa Vasiliauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Indrė Valantytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

NUOSTATAI

  MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖ KAINŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Romualdas Sakalauskas,
pirmininkas

jam nesant
Sigutė Jucytė

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Sigutė Jucytė

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Juozas Kungys

Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Michail Norbutas

Teisės skyriaus vedėjas

Virginijus Raudonius

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Juozas Sperauskas

Administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Renata Imbrasienė,
komisijos posėdžių sekretorė

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė


KOMISIJOS NUOSTATAI

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Dargvainienė,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Gražvydas Gudauskas,
sekretorius

Administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas 

Edita Ročytė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė

Arūnas Bubliauskas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas

Irena Sadauskienė

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje vyresnioji specialistė

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Inga Raupienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone vyriausioji specialistė

Erika Nagienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba atvejo vadybininkė

Daiva Jurkūnienė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Algyra Milieškienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

Nijolė Zakalskienė

Administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Birutė Paradnikienė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktoriaus pavaduotoja

Oksana Budienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti stebėseną      


 KOMISIJOS REGLAMENTAS

 LĖŠŲ BENDROSIOMS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS PASKIRSTYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Macijauskienė,
pirmininkė

 

Jolanta Kekytė,
pirmininkės pavaduotoja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rasa Vasiliauskienė

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Lina Aliukevičienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Daiva Končiuvienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Romualdas Sakalauskas, pirmininkas

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

 

 

 

 

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

Ligita Kinčinienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Loreta Rubežienė, jai nesant

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas


REGLAMENTAS

ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Macijauskienė,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto narė

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Daiva Jurkūnienė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Daiva Radzienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Juozas Kungys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tirkšlių seniūnijos seniūnas
Rasa Vasiliauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA  

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Jolanta Kekytė pirmininkė

Administracijos Socialinės paramos vedėja

Gražvydas Gudauskas

Administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas

Jolanta Akavickienė

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro direktorė

Stasė Radeckienė

VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

 NUOSTATAI

KOMISIJA SOCIALINĖS GLOBOS KLAUSIMAMS SPĘSTI

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Zita Šiaulienė
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Daiva Končiuvienė
komisijos sekretorė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Albina Kiudulienė

Gydytoja

Živilė Petkevičienė

Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos socialinė darbuotoja aprūpinimui  techninėmis pagalbos priemonėmis

TVARKOS APRAŠAS

GLOBĖJŲ IR RŪPINTOJŲ VEIKLOS KONTROLĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Andrulaitienė pirmininkė

Administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Vilija Gureckienė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Lina Aliukevičienė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

APRAŠAS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Kristina Mitkuvienė

sekretorė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Inga Aleksaitienė

VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centro kineziterapiautė

Giedrė Juodeikienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Albina Kiudulienė

VŠĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Inga Kneitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Milda Šukienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Birutė Valančauskienė

Mažeikių rajono nakvynės namų socialinė darbuotoja

Virginija Venalienė

VšĮ „Mažeikių viltis“ sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos vadovė;

Joana Žiubikaitė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

REGLAMENTAS

PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Sigutė Bernotienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Jolanta Kekytė,
pirmininkės pavaduotoja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Jurkūnienė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistė

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Daiva Meškienė

Bendruomeninio pagalbos vaikams centro direktorė

Stasė Radeckienė

VŠĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Audronė Šimkuvienė

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

REGLAMENTAS