Komisijos

Komisijos

 

 BUTŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rima Podelienė,
pirmininkė

Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja

Loreta Dimienė,
pirmininkės pavaduotoja

Administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė

Inga Norvaišienė
sekretorė, jai nesant 
Ieva Varpučanskaitė

Administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė, 
jai nesant
Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

Liudvika Lapienė,
jai nesant
Asta Paulauskaitė

Administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

Administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 

KOMISIJOS REGLAMENTAS

 

 MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros vedėjas

Eligija Panovienė

Valstybinės įmonės Mažeikių miškų urėdijos miškų urėdo pavaduotoja

Egidijus Virkutis

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Richardas Viršila

Lietuvos miško savininkų asociacijos Mažeikių skyriaus atstovas

Regina Žutautienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Justina Ungeitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr.specialistė (ekologė)

 

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Justina Ungeitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

Zigmantas Kristutis

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros vedėjas

Eligija Panovienė

Mažeikių miškų urėdijos vyriausioji miškininkė

Egidijus Virkutis

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

 

 

 PRAŠYMŲ DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS NAGRINĖTI BEI VERTINTI  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos


pirmininkas

 

Zina Liepaitė,
sekretorė

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr.specialiste

Zigmantas Kristutis,
pavaduotojas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas

Vidmantas Kesminas

Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūnas

Kęstutis Šimkūnas

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vedėjas

Leonas Mitkus

Tarybos narys

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

 

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Jovita Baltinienė,
pirmininkas

Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Inga Gužienė,
pavaduotojas

Administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Laura Samoškaitė

Administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rustamas Safar-Zadė

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vyriausiasis specialistas

 KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Bronius Kryžius,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktorius

Julija Balvočienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėja

Algimantas Čepys

Savivaldybės mero patarėjas

Alma Karvelienė

Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas (Savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos atstovas)

 

NUTARIMAS

 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRAŠYMŲ LEISTI DIRBTI KITĄ DARBĄ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMŲ DĖL LEIDIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS DIRBTI KITĄ DARBĄ PRIĖMIMO IR ATŠAUKIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Algimantas Čepys
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas

Dovilė Milienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Michail Norbutas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas

 

NUTARIMAS

 

 VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Alfreda Normantienė,
pavaduotoja

Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus vedėja

Daina Lemežienė

Telšių teritorinės darbo biržos Mažeikių skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Balvočienė

Administracijos Vietinio ūkio  skyriaus vyriausioji specialistė

Alvyda Purauskytė

Administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorius), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja

 

KOMISIJOS REGLAMENTAS 

 

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIAI VEIKIANTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas


pavaduotojas

 

Virginijus Raudonius, sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Kekytė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ernestas Malakauskas

UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo specialistas-kontrolierius

Andrius Noreika

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktorius

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

 

KOMISIJOS REGLAMENTAS

 

  ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas.

Zina Liepaitė,
pavaduotoja

Administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė.

Valdas Gerika 

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nilius Kupliauskas

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros vedėjas, jam nesant vyriausiasis specialistas Steponas Margalikas.

 

Atitinkamos seniūnijos seniūnas arba seniūno įgaliotas asmuo

Komisijos nario teisėmis į  Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudėtį prašymų saugotinų medžių ir krūmų genėjimo, kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams  atlikti nagrinėjimui kviesti:

Rutą Končiutę-Mačiulienę

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę (paminklotvarkai), kai želdiniai pertvarkomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir jų apsaugos zonoje, kapinėse.

Stanislovą Vyšniauską

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos administracijos vyriausiąjį specialistą, kai želdiniai pertvarkomi Žemaitijos nacionaliniam parkui priskirtose saugomose teritorijose.

Edmundą Nicių

Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiąjį specialistą, kai želdiniai pertvarkomi Ventos regioninio parko teritorijoje.

Silvestrą Micheenko

VĮ „Telšių regiono keliai“ Mažeikių kelių tarnybos viršininką, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

Kazį Plingį

VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Akmenės kelių tarnybos viršininko pavaduotoją, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

Steponas Liaugaudas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio specialistas, kai želdiniai auga kelio juostoje ir kelių apsaugos zonoje.

 

DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS  IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-3230

KOMISIJOS REGLAMENTAS

  

 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas, 

Jam nesant 
Sandra Ramanauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

Sandra Ramanauskienė

Administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės skyriaus vedėjas

Rolandas Lemežis

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdantysis direktorius

Jolanta Gintalienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

 

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

 SAUGAUS EISMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Alfonsas Žiulpa,
pirmininkas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Alfonsas Asauskas,
Komisijos sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Stasys Armalis
 jam nesant 

Silvestras Micheenko

VĮ "Telšių regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis inžinierius.

VĮ "Telšių regiono keliai" Mažeikių kelių tarnybos viršininkas.

Šarūnas Armonas

 Mažeikių seniūnijos seniūnas

Antanas Barvydis

UAB "Admituras" direktorius

Nerijus Gurauskas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininkas

Aušra Juozapavičienė

UAB "Mažeikių autobusų parkas" keleivinio transporto vadybininkė

Andrius Noreika

UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" direktorius

Kazys Plingys

VĮ "Šiaulių regiono keliai" Akmenės kelių tarnybos viršininkas

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas

Alfredas Vyniautas

Mažeikių verslininkų asociacijos deleguotas atstovas


  NUOSTATAI 

 

 GATVIŲ, PASTATŲ, STATINIŲ IR KITŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KEITIMO NUOLATINĖ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Alfonsas Žiulpa,
pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Valdas Gerika,
Komisijos sekretorius

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Daiva Štakonaitė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Alma Tupikienė

Administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Seniūnai

pagal atitinkamą teritoriją

  

 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Bronius Kryžius,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Šiurys,
pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Antanas Tenys

Mažeikių rajono savivaldybės meras

Irena Macijauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Algimantas Čepys

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas

Vygandas Povilas Ostrauskis

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėjas

Eimantas Salatka

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Audrius Tupikas

Telšių apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

Arūnas Bubliauskas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono Policijos komisariato Veiklos skyriausviršininkas

Nilius Kupliauskas

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento  Mažeikių rajono agentūros vedėjas

Zigmantas Stumbra

Mažeikių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Antanas Murauskas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (civilinei saugai).

 

NUOSTATAI

 

  MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOLATINĖ KAINŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Romualdas Sakalauskas,
pirmininkas

jam nesant
Sigutė Jucytė

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

 

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Stasė Gineitienė,
sekretorė 

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Sigutė Jucytė

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Julija Balvočienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėja

Juozas Sperauskas

Administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas

Alfonsas Žiulpa

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės skyriaus vedėjas

  

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Rasa Dargvainienė,
sekretorė

Administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Inga Baltrūnienė

Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos psichologė

Nijolė Zakalskienė

Administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Valdemara Indrašienė

VšĮ "Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centras" vaikų ligų skyriaus vedėja

Donata Žiulpienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos vyresn. socialinė darbuotoja

Algyra Milieškienė

Mažeikių "Ventos" progimnazijos socialinė pedagogė

Asta Paulauskaitė

Administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Audronė Jurdonaitė–Ostrauskienė

Telšių VPK Mažeikių rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresn. specialistė

Audronė Buzienė

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Asta Kudrauskienė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokurorė

Irena Sadauskienė

Šiaulių apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje vyr. specialistė

 

 KOMISIJOS REGLAMENTAS

 

 BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Rymantas Štakonas
pirmininko pavaduotojas

Administracijos Statybos ir remonto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vilija Gureckienė,
sekretorė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Eugenijus Kupliauskas

Administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Laimutė Norkuvienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Edvardas Najulis

Mažeikių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas neįgaliųjų atstovas

 

 NUOSTATAI

  

 LĖŠŲ BENDROSIOMS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ SOCIALINĖMS PASLAUGOMS PASKIRSTYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Macijauskienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Jolanta Kekytė,
pirmininkės pavaduotoja

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rasa Vasiliauskienė

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Lina Aliukevičienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Daiva Končiuvienė

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Romualdas Sakalauskas, pirmininkas

Administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas

Judyta Tekingunduz, pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės tarybos narė

Renata Imbrasienė, sekretorė

Administracijos Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės mero pavaduotoja

Ligita Kinčinienė

Administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Loreta Rubežienė, jai nesant

Apolinaras Stonkus

Administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė

Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas


REGLAMENTAS

ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Irena Macijauskienė,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto narė

Eimantas Salatka,
Komisijos pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Daiva Jurkūnienė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Rasa Dargvainienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Juozas Kungys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tirkšlių seniūnijos seniūnas
Rasa Vasiliauskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja