Komisijos

Komisijos

 
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJA
KOMISIJOS SIDĖTIS
Vardas, pavardė Pareigos
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Jurgita Butavičienė Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Grygolaitienė Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Reda Guerrero Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinės sąjungos pirmininkė
Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

 ________________________________________________________

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Inga Kneitienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas

Jurgita Butavičienė

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Reda Guerrero

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Apolinaras Stonkus

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

 
Vertinimo komisijos sekretore paskirta Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Žana Šrederienė 
________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė Pareigos
Rūta Matulaitienė,
darbo grupės vadovė
Savivaldybės merė
Kristina Juškevičienė,
darbo grupės vadovo pavaduotoja
Savivaldybės vicemerė

Paulius Auryla, 

pakaitinis narys –
Pranas Noreika

Savivaldybės tarybos narys


Savivaldybės tarybos narys 

Aranta Būtautaitė-Garalienė,

pakaitinis narys – 
Laurynas Jonauskas

Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė 

Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas

Rimantas Gramas, 

pakaitinis narys – 
Paulius Pocevičius

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas

Tatjana Kinčinienė, 

pakaitinė narė –
Eglė Radzienė

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja

Deivydas Vyniautas,  

pakaitinis narys – 
Antanas Tenys

Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas


Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas

DARBO GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI

Darbo grupės sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu M1-605 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

 ________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO DARBO GRUPĖ

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Kristina Juškevičienė,
darbo grupės pirmininkė  

Savivaldybės vicemerė

Živilė Undraitienė,
darbo grupės pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės vicemerė

Rūta Končiūtė-Mačiulienė  

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Laima Mikalauskienė

Mažeikių dailės mokyklos direktorė

Vytautas Ramanauskas

Mažeikių muziejaus muziejininkas

Sandra Ramanauskienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Ingrida Sparnauskienė

Savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė

Inesa Stankienė

Kūrybinių projektų vadovė

Daiva Štakonaitė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Alma Tupikienė

Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

NUOSTATAI

Patvirtinta 2016 m. kovo 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M1-14 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimo darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Komisijos sudėtis pakeista 2023 m. gegužės 11 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-105 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 22 d. potvarkio Nr. M1-14 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimo darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Komisijos sudėtis pakeista 2023 m. birželio 16 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-236 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 22 d. potvarkio Nr. M1-14 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimo darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

_______________________________

 

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Valdas Gerika,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos pavaduotojas

Vladas Narmontas,
komisijos pirmininko pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas 

Vilija Gureckienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Edvardas Najulis

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas Neįgaliųjų asociacijos atstovas

Edmundas Lukas

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausias specialistas

Ieva Šmukštaitė,
komisijos sekretorė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ĮSAKYMAS
DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2023 m. gegužės 18 d.  Nr A1-752 

________________________________________________________ 

SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE AUKCIONUOSE KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS
Vardas, pavardė Pareigos
Arvydas Pocius,
komisijos pirmininkas, aukciono vedėjas
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Laima Akavickienė,
komisijos sekretorė, protokoluotoja,

jai nesant – 
Lina Budreckienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus
vyriausioji specialistė


Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir
priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė 

Simona Čivinskė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus
vyriausioji specialistė

Indrė Valantytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji
specialistė

REGLAMENTAS

Komisija sudaryta ir reglamentas patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. A1-2692 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešuose aukcionuose komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-1228 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A1-2692 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešuose aukcionuose komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“

 ____________________________________________

 

DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE KOMISIJA (informacija ruošiama)

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUKCIONO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Komisija patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-07 įsakymu Nr. A1-1944 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“

______________________________________________________ 

 MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Ona Brazdauskienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Mažeikių skyriaus patarėja

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nerijus Lemežis

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regiono padalinio vadovas

Almantas Matutis

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Gyvosios gamtos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas 

Richardas Viršila

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-180 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS
PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. sausio 13 d. Nr. A1-72

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-180 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS
PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. kovo 28 d. Nr. A1-471

________________________________________________________

PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS
PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJA 

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Zigmantas Kristutis (komisijos pirmininkas)

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Sigutė Jucytė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Kornelijus Kryžius

Savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos seniūnas

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Justina Ungeitė
(komisijos sekretorė)

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

 KOMISIJOS NUOSTATAI

TVARKOS APRAŠAS

Įsakymas
DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
2022 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-2490

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-2490 „DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. birželio 23 d. Nr. A1-957

Įsakymas 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-2490 „DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“
2023 m. liepos 17 d. Nr. A1-1055

________________________________________________________

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI MAŽEIKIŲ RAJONE APSKAIČIUOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Aleksandra Lukošaitienė,
pirmininkė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

Zigmantas Kristutis

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas,

jam nesant –
Steponas Margalikas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

 Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Viktorija Šimkienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Adelija Vėlavičienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Egidijus Čejauskas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Seniūnijos, kurios teritorijoje padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, seniūnas

 

Komisijos sudėtis ir reglamentas patvirtinti 2019 m.  lapkričio 25 d.  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. A1-2517

 _________________________________________

 

JAUNIMO INICIATYVŲ TIKSLINIŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Reda Guerrero,
komisijos pirmininkė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Paulius Auryla

Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys

Ligita Diržininkienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Eimantė Vaitekaitytė

Ateitininkų federacijos atstovė, Lietuvos moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos narė

Gintarė Žiedelytė

Organizacijos Mažeikių liberalus jaunimas pirmininkė

Vakaris Jočeris

Interact prie Mažeikių Rotary klubo narys

Ramunė Dulinskytė

Žemaitijos skautų organizacijos narė

Augustas Petkus

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro direktorius

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Alvyda Purauskytė,
komisijos sekretorė

Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-832 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO JAUNIMO INICIATYVŲ TIKSLINIŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ 

________________________________________________________

JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Apolinaras Stonkus,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Ligita Diržininkienė,
komisijos pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Alvyda Purauskytė,
komisijos sekretorė

Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos Mažeikių skyriaus vedėja

Odeta Ramanauskienė

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Renata Glodenienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

VEIKLOS REGLAMENTAS

Komisijos sudėtis ir reglamentas patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1- 864 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 ________________________________________________________ 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Apolinaras Stonkus,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Paulius Auryla

Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys

Inga Kneitienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Ligita Diržininkienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Ieva Šimkutė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Rūta Narmontienė

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Audronė Šimkuvienė

Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

Svajūnas Sidabras

VšĮ „Mažeikių sporto projektai“ 

Alvyda Purauskytė,
komisijos sekretorė

Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė

Įsakymas 
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. A1-1115 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) FINANSAVIMO PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. birželio 6 d. Nr. A1-848

 ________________________________________________________   

 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DARBO GRUPĖ

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
vadovas

Savivaldybės vicemeras

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Zigmantas Kristutis

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Daiva Štakonaitė,


jai nesant –
Valdas Gerika

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Valdas Gerika

Alfonsas Žiulpa

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Seniūnijos, kurioje planuojama vykdyti ūkinė veikla, seniūnas

 

Savivaldybės Poveikio aplinkai vertinimo darbo grupės koordinatorė – Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Ungeitė.

NUOSTATAI

Darbo grupė sudaryta 2023 m. birželio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-294 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO GRUPĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

Darbo grupė pakeista 2023 m. spalio 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-640 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIRŽELIO 30 D. MERO POTVARKIO NR. M1-294 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR DARBO GRUPĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 ________________________________________________________      

APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Ligita Diržininkienė
pirmininkė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Radzienė

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja

Jūratė Rapšienė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Virginijus Raudonius

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Milda Šukienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

 NUOSTATAI

Komisija sudaryta ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A1-976
„DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-554
„DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-976 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ 

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 22 d. potvarkiu Nr. M1-154 „DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ ATRANKOS
KOMISIJOS SUDARYMO“

________________________________________________________

ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas 

Alvyda Purauskytė,
pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) 

Ligita Diržininkienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Šeputienė

Savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnijos seniūnė

Ieva Šimkutė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Rasa Vasiliauskienė

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

PARAIŠKŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMUI ATRANKOS, VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A1-755 „DĖL ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“

Tvarkos aprašas patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A1-1024, pakeistas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-834

________________________________________________________  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Vladas Narmontas,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Jovita Baltinienė,
komisijos pirmininko pavaduotoja 

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Inga Gužienė

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Egidijus Gerika

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
2023 m. gruodžio 29 d. Nr. (2.1. E) A1-1801

________________________________________________________

KOMISIJA NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ STATUSUI SUTEIKTI IR KAPAVIETĖMS (KAPAMS) IDENTIFIKUOTI (informacija rengiama)

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos


 

 
   
   

Komisijos nario teisėmis į komisijos sudėtį kviesti atitinkamų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus, o jų nesant – seniūnų pavaduotojus.


KOMISIJOS NUOSTATAI    

Komisijos sudėtis, komisijos nuostatai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms  (kapams) identifikuoti sudarymo“
Komisijos nuostatai
1 priedas
2 priedas

Komisijos sudėtis pakeista Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. (2.1. E) A1-1700 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms  (kapams) identifikuoti sudarymo“ pakeitimo“

 ________________________________________________________  

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIAI VEIKIANTI KOMISIJA (informacija rengiama)

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

 

 


KOMISIJOS REGLAMENTAS

________________________________________________________________

PRAŠYMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KIEMŲ DANGŲ REMONTUI NAGRINĖTI, DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KIEMŲ BŪKLEI VERTINTI BEI REMONTO DARBŲ EILEI SUDARYTI KOMISIJA
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.

Eimantas Salatka,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės vicemeras
2. Stasys Dainius,
komisijos sekretorius
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
3. Antanas Barvydis UAB „Admituras“ direktorius
4. Vaida Gureckytė UAB „Tavo pastogė“ direktorė
5. Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
6. Alfonsas Žiulpa Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
7. Seniūnijos, kurioje yra daugiabutis gyvenamasis namas, seniūnas  

 Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkių M1-127.  

______________________________________ 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ IR KIEMUOSE ESANČIŲ AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO AIKŠTELIŲ SUTVARKYMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI BEI IŠVADOMS PATEIKTI KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Ramūnas Steponavičius (komisijos pirmininkas) Savivaldybės tarybos narys
2. Stasys Dainius (komisijos sekretoriaus) Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
3. Kristina Juškevičienė Savivaldybės vicemerė
4. Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorė
5. Eimantas Salatka Savivaldybės vicemeras
6. Reda Šiaulienė Savivaldybės tarybos narė
7. Alfonsas Žiulpa Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
8. Seniūnijos, kurioje yra daugiabutis gyvenamasis namas, seniūnas  

Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 5 d. potvarkių M1-194.   

 ________________________________________________________________  

 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Jolanta Kekytė;
pirmininkė

jai nesant –
Arvydas Pocius

Savivaldybės administracijos direktorė

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Pocius

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Ingrida Butkevičienė

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė

Jolanta Gintalienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Renata Glodenienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Sandra Ramanauskienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Komisijos sekretoriumi paskirtas Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Robertas Paulauskas, jam nesant – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Gaurilavičienė.

KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI 

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-776 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-1900 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-1206 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO NR. (2.1. E) A1-776 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

________________________________________________________

 SAUGAUS EISMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Kęstutis Šimkūnas,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nerijus Rapšys,
pirmininko pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Šarūnas Armonas

Savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnas

Teisutis Beržinskas

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas

Egidijus Čejauskas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Darius Daugėla,
sekretorius

Savivaldybės administracijos  Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Loreta Rubežienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 Artūras Šaltkauskas

 Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas


 NUOSTATAI 

________________________________________________________

 GĖLO POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINIŲ DARBO GRUPĖ

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Štakonaitė,
darbo grupės pirmininkė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Stasys Dainius, 
darbo grupės pirmininko pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Stasys Brazas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Zigmantas Kristutis,

jam nesant –
Justina Ungeitė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Keršytė,

jai nesant – 
Vytautas Jasmontas

UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė

UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus inžinierius 

NUOSTATAI

Darbo grupė sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkiu M1-125 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuolatinės gėlo požeminio vandens gręžinių darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 

________________________________________________________

GATVIŲ, PASTATŲ, STATINIŲ IR KITŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KEITIMO NUOLATINĖS DARBO GRUPĖ

 DARBO GRUPĖS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
darbo grupės vadovas

Savivaldybės vicemeras

Alfonsas Žiulpa,
darbo grupės vadovo pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 

Eglė Ereminė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Valdas Gerika,
sekretorius

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Seniūnai

Seniūnijų seniūnai pagal atitinkamą teritoriją

Patvirtina 2023 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-162 „Dėl gatvių, pastatų, statinių ir kitų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių objektų pavadinimų suteikimo ir keitimo nuolatinės darbo grupės sudarymo“

NUOSTATAI

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Štakonaitė,
pirmininkė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Roma Kenstavičienė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Aldonis Eselinas

Savivaldybės administracijos  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Adelija Vėlavičienė

Savivaldybės administracijos  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Ramūnas Lydis

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius

Giedrius Norvaišas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas

Loreta Barysienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Aurelija Ričkuvienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Radvilė Nagrockaitė-Lelešienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento vyr. specialistė, laikinai vykdanti Mažeikių skyriaus vedėjo funkcijas

Regina Liegienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistė

Mindaugas Šimkus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistas

Donatas Munščinskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus grupės vadovas

Povilas Ališauskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas

Ričardas Kiškėnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius

Vilius Grigaliūnas

AB „ESO“ Šiaulių regiono Naujų klientų projektų valdymo komandos vadovas

Olesia Šlikienė

AB „ESO“ Šiaulių tinklų projektų valdymo skyriaus inžinierė

Valdas Petrauskas

UAB „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas

Ramūnas Steponavičius

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius

Ramūnas Vanskevičius

Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio Infrastruktūros  padalinio darbuotojas

Bernardas Juškevičius

UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

Dalia Keršytė

UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė

Neringa Ginaitė

LITGRID AB, projektų vadovė

Valentas Bačiūnas

UAB „Saurida“ technikos vadovas

Leandras Deltuva

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas

Ignas Raudonis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus miškotvarkos inžinierius

Indrė Barkutė

Ventos regioninio parko vyr. specialistė kraštotvarkininkė

Edmundas Daukantas

UAB „Besmegeniai“ PPK2 vadovas

Giedrius Mickevičius

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Alvydas Gražys

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Rita Dėnienė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė

Audrius Kalesnikas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistas

Remis Šivickis

Lietuvos kariuomenės Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Statybos organizavimo skyriaus patarėjas

Silvija Pranskūnaitė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Kristina Griguolė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Simonas Danielius

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Saulius Alekna

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Azatui Afionian

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Šinkūnė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inžinerinės geologijos skyriaus vyresn. specialistė

 KOMISIJOS NUOSTATAI IR REGLAMENTAS

____________________________________________

 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Kristina Sereikienė,
pirmininkė

Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Daiva Končiuvienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Erika Bertulienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Martyna Malinauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė

Neringa Norvaišaitė– Baranauskienė

Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja

Rolandas Povilaitis

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas

Olga Alibajeva

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros (Mažeikiai) prokurorė

Irena Sadauskienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (Mažeikiai) vyriausioji specialistė

Vilija Stasiulienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

Ieva Šimkutė

Savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Ieva Šmukštaitė,
komisijos sekretorė

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Ligita Diržininkienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  


 KOMISIJOS REGLAMENTAS

Komisija patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19 d. potvarkiu M1-134 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“

Komisija pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 17 d. potvarkiu M1-617 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-134 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

________________________________________________________

KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės vicemeras

Dalia Baranauskienė,

jai nesant


Aušra Juozapavičienė

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ ekonomistė

 

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ keleivinio transporto vadybininkė 

Aida Jucienė,
komisijos sekretorė

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Edvardas Milevičius

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktorius

Apolinaras Stonkus

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Komisija sudaryta 2023 m. birželio 28 d. Savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-286 „DĖl KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“

PAkeista 2023 m. gruodžio 14 d. Savivaldybės mero potvarkiu Nr. A1-1719 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“

REGLAMENTAS

 ________________________________________________________  

LEIDIMŲ IŠDAVIMO NUOMOJAMO AR NAUDOJAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ OBJEKTO (STATINIO) BŪKLEI PAGERINTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Paulius Vyšniauskas,
komisijos pirmininkas ir sekretorius

jam nesant,
Asta Gramaliauskienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja 

Daiva Štakonaitė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Rymantas Štakonas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu A1-666 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos komisijos leidimų išdavimo nuomojamo ar naudojamo pagal panaudos sutartį objekto (statinio) būklei pagerinti sudėties“ 

________________________________________________________

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJA (informacija rengiama)

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsakymas „Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“
2021 m. rugsėjo 21 d.  A1-2017

Įsakymas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. (2.1 E) A1-2017 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymas“ pakeitimo“
2022 m. spalio 26 d. Nr. A1-2168 

________________________________________________________

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės vicemeras

Dalia Grygolaitienė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Arvydas Pocius

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Rima Podelienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Jūratė Žilinskienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Sudaryta 2023 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-163 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo komisijos sudarymo“
________________________________________________________ 

 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Rima Podelienė,
pirmininkė,

jai nesant –
Daiva Kuodienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Kuodienė,
pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Nijolė Česnauskienė,
komisijos sekretorė,

jai nesant –
Živilė Diekontė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Živilė Diekontė,

jai nesant –
Dalia Keršienė

Ssavivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 7 d. potvarkiu Nr. M1-202 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“

  ____________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
komisijos pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Diana Diržinskė

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

Virginijus Jankauskas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Meškienė Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė
Živilė Kontenienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Kristina Sereikienė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Remigijus Stonkus

Telšių apskrities vyriausiojo komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Raimonda Šalkauskienė

Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktorė

Milda Šukienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėja

 Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2509 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo“

Komisijos sudėtis pakeista MAžeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-1850Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-2509 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

______________________________________  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Darbovietė, pareigos

1.

Lilia Baltutienė

pakaitinė atstovė –
Inga Janulienė
 

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ vadovė

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ socialinė darbuotoja

 2.

Erika Bertulienė 

pakaitinė atstovė –
Neimantė Nicienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone teisininkė

3. 

Aistis Jankūnas

pakaitinė atstovė –
Aksana Tenienė
 

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti sveikatos priežiūrą mokyklose

4. 

Zita Jonauskienė

pakaitinė atstovė –
Živilė Petkevičienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorės pavaduotoja

5.

Daiva Meškienė

pakaitinė atstovė –
Kristina Baškienė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Krizių centro socialinio darbo organizatorė

6.

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

pakaitinė atstovė –
Justina Skunsmonaitė

 Viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja

Viešosios įstaigos „Via Alba“ socialinė darbuotoja

7.

Donatas Petrulevičius

pakaitinis atstovas –
Donatas Vilimas

Telšių apskrities vyriausiojo komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

 8. Alvyda Purauskytė

Svivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė

9. 

Dalia Pušinaitė

akaitinė atstovė –
Toma Vaitkevičienė
 

Viešosios įstaigos Telšių krizių centro specializuotos kompleksinės pagalbos centro koordinatorė

Viešosios įstaigos Telšių krizių centro specializuotos kompleksinės pagalbos centro psichologė

10. 

Irena Sadauskienė

pakaitinė atstovė –
Asta Norkuvienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

11.  Kristina Sereikienė

Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

12.  Ieva Šimkutė

Savivaldybės administracijos aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

13. 

Audronė Šimkuvienė

pakaitinė atstovė –
Inga Montvilienė 

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro socialinė darbuotoja

 Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 7 d. potvarkiu Nr. M1-308 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“

Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 29 d. potvarkiu Nr. M1-751 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 7 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-308 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkojeprevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

________________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS

 

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė
Virginijus Grigaliūnas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento Mažeikių skyriaus vyriausias veterinarijos gydytojas-inspektorius
Audrius Alminas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vyriausiasis specialistas
Aurijus Jusys Mažeikių rajono ugniagesių komandos viršininkas
Sigitas Kaktys VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė direktorius
Nilius Kupliauskas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas
Alfonas Meškys Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas
Giedrė Ligeikienė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento direktorė
Audrius Tupikas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Ričardas Ūba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vadas
Vilma Vaitkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Joana Vološčikienė Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Šiaulių filialo Mažeikių teritorinio skyriaus vadovė
Alfonsas Žiulpa Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkios skyriaus vedėjas.
Informacijos valdymo grupė  
Egidijus Čejauskas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aistis Jankūnas  Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
Simona Klemenienė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Šimkutė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
Materialinio techninio aprūpinimo grupė
Rasa Andrulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Rima Blaževičienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Grygolaitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Inga Gužienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tomas Juodeikis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas–vairuotojas
Rima Podelienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja
Visuomenės informavimo grupė
Gajutė Abelkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Oksana Budienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Alma Tupikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Administravimo grupė
Jolanta Kekytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė
Vladas Narmontas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Nerijus Rapšys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Andrius Stonys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
Artūras Šaltkauskas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
Algimantas Daujotas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas inžinierius programuotojas
Tatjana Dobreckova Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė inžinierė programuotoja
Ričardas Norvaiša Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas
Bronius Vainauskis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023-10-23 d. potvarkis M1-637 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo, jo nuostatų, grupių sudėčių, narių kontaktinių duomenų patvirtinimo, vadovo bei sekretoriaus paskyrimo“
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO GRUPIŲ SUDĖTYS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NARIŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

________________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė 

Pareigos

Artūras Šaltkauskas,
komisijos pirmininkas 

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Simona Klemenienė,
komisijos pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Andrulaitienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Mantas Badaukis

Savivaldybės administracijos Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūnas

Linas Balsys

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotojas

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas

Rima Blaževičienė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Alina Čekienė

Savivaldybės administracijos Šerkšnėnų seniūnė

Audronė Dipševičienė

Savivaldybės administracijos Sedos seniūnė

Skirmutė Flemingienė

Savivaldybės administracijos Židikų seniūnė

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas

Zina Jakštienė

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė direktoriaus pavaduotoja medicinai

Tomas Juodeikis

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vairuotojas specialistas

Kornėlijus Kryžius

Savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnas

Juozas Kungys

Savivaldybės administracijos Tirkšlių seniūnas

Donatas Petrulevičius

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas

Stanislovas Putelis

Savivaldybės administracijos Reivyčių seniūnas

Virginijus Raudonius

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Andrius Stonys

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Šeputienė

Savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnė

Alfredas Valančius

Savivaldybės administracijos Mažeikių seniūno pavaduotojas

Jūratė Žilinskienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

NUOSTATAI

________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO DARBO GRUPĖ

Rimantas Gramas,
fondo darbo grupės pirmininkas

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas

Sigutė Jucytė,
fondo darbo grupės sekretorė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Narmontienė 

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Eligijus Pocevičius

Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas;

Milda Šukienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

Audrius Vanagas

Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyriaus valdybos narys

Rasa Vasiliauskienė

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

FONDO DARBO GRUPĖS REGLAMENTAS

Patvirtinta 2023 m. gruodžio 5 d. Savivaldybės mero potvarkiu M1-768 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo darbo grupės sudarymo“ 

 ___________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO DARBO GRUPĖ

Vardas, Pavardė Pareigos
Živilė Undraitienė, 
pirmininkė
Savivaldybės vicemerė
Arvydas Pocius,  
pirmininko pavaduotojas
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ligita Diržininkienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Reda Guerrero Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Kornelija Kekienė lopšelio-darželio „Berželis“ fizinio ugdymo mokytoja
Algirdas Pocevičius Sporto mokyklos direktorius
Andrius Šakinskas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
Rimas Šetkus Reivyčių seniūnijos Leckavos seniūnaitijos seniūnaitis, visuomenininkas

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO DARBO GRUPĖS NUOSTATAI

Darbo grupės sudėtis ir nuostatai patvirtinti 2023 m. lapkričio 8 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-676 „Dėl sporto darbo grupės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“