Įstaigos / Įmonės

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „TAVO PASTOGĖ“

Daugiau informacijos: http://www.tavopastoge.lt/

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2015–2018 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2018–2019 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2019–2020)

Įstatinis kapitalas 7.280 Eur
Akcijų skaičius 2.282
Akcijų nominali vertė 3,19 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 78,1 %

Direktorė – Vaida Gureckytė

UAB „Tavo pastogė“ LR įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 
UAB „Tavo pastogė“ pagrindinis veiklos pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 Bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas. Pagrindinės Bendrovės pajamos yra pajamos gautos už daugiabučių namų administravimą ir iš su administravimu susijusios veiklos.

UAB „MAŽEIKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“

Daugiau informacijos: http://www.mazeikiuap.lt/

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2015–2018 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2018–2019 m.)

Viešinama informacija  apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2019–2020)

Įstatinis kapitalas 611.544
Akcijų skaičius 301.253
Akcijų nominali vertė 2,03 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 97,7 %


Direktorius – Arvydas Šemeta

UAB "Mažeikių autobusų parkas" yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. 
Įmonė UAB „Mažeikių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 17 d. 
Įmonės pagrindinė veikla - keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu. Bendrovė nuo 2015-07-01 perėmė dukterinės įmonės VšĮ „Mažeikių autobusų stotis“ turtą ir įsipareigojimus.

UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“

Daugiau informacijos: http://www.mvandenys.lt/

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2015–2018 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2018–2019 m.)

Viešinamos informacijos apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2019–2020)

Įstatinis kapitalas 6.145.042 Eur
Akcijų skaičius 212.176 
Akcijų nominali vertė 28,96 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 100 %

Direktorius – Kęstutis Kazlauskas

UAB "Mažeikių vandenys" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 
UAB "Mažeikių vandenys"- šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas.
UAB "Mažeikių vandenys" vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Daugiau informacijos: http://www.mku.lt/

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2015–2018 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2018–2019 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2019–2020 m.)

Įstatinis kapitalas 639.680 Eur
Akcijų skaičius 169.899
Akcijų nominali vertė 3,77 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 91,3 %

Direktorius – Andrius Noreika

UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis” yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Bendrovė įregistruota 1990 m. gruodžio mėnesį. 
Bendrovės pagrindinė veikla – gamyba, antrinis perdirbimas, komunalinių ir kitų paslaugų teikimas fiziniams bei juridiniams asmenims, didmeninė ir mažmeninė prekyba.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Daugiau informacijos: http://www.mst.lt/

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2015–2018 m.)

Viešinama informacija apie Savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2018–2019 m.)

Viešinama informacija apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus (2019–2020)

Įstatinis kapitalas 5.282.260,10 Eur
Akcijų skaičius 1.821.469
Akcijų nominali vertė 2,90 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 99.9 %

Generalinis direktorius – Arūnas Čekanauskas

UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai” yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Bendrovė įkurta 1997 m. liepos mėnesį, skaidant specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija”.
Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – garo ir karšto vandens tiekimas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos tikslas yra dirbti pelningai, tenkinti akcininkų turtinius interesus ir sutartiniais pagrindais aprūpinti Mažeikių miesto bei gyvenviečių įmones ir gyventojus šilumos energija.. Bendrovė tiekia šilumą Mažeikių miesto, Viekšnių bei Reivyčių gyvenviečių vartotojams.