Įstaigos / Įmonės

Savivaldybės valdomos įmonės

UAB „TAVO PASTOGĖ“

Daugiau informacijos: http://www.tavopastoge.lt/

Įstatinis kapitalas 7.280 Eur
Akcijų skaičius 2.282
Akcijų nominali vertė 3,19 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 78,1 %

Įmonės valdyba sudaryta iš 3 narių:

Pirmininkas:
Nerijus Rapšys – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Nariai:

Įmonės direktorius Antanas Naujokas
UAB „Tavo pastogė“ LR įmonių rejestre įregistruota 1995 m. balandžio 24 d., reorganizavus valstybinę butų ūkio įmonę. 
UAB „Tavo pastogė“ pagrindinis veiklos pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas. 2001 m. birželio 29 d. Mažeikių rajono valdybos sprendimu Nr. 298 Bendrovė patvirtinta 52-iejų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriumi. Bendras administruojamų namų plotas sudaro 134 593 kv. m. arba 3051 butas. Pagrindinės Bendrovės pajamos yra pajamos gautos už daugiabučių namų administravimą ir iš su administravimu susijusios veiklos.

UAB „MAŽEIKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS

Daugiau informacijos: http://www.mazeikiuap.lt/

Įstatinis kapitalas 611.544
Akcijų skaičius 301.253
Akcijų nominali vertė 2,03 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 97,7 %

Įmonės valdyba sudaryta iš 5 narių:

Pirmininkas:
Alfonsas Žiulpa – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
Nariai:
Arvydas Pocius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
Nerijus Rapšys – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Juozas Sperauskas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas
Zigmantas Kristutis – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas.

Įmonės direktorius Arvydas Šemeta

UAB "Mažeikių autobusų parkas" yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. 
Įmonė UAB „Mažeikių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 17 d. 
Įmonės pagrindinė veikla - keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu. Bendrovė nuo 2015-07-01 perėmė dukterinės įmonės VšĮ „Mažeikių autobusų stotis“ turtą ir įsipareigojimus.

UAB „MAŽEIKIŲ VANDENYS“

Daugiau informacijos: http://www.mvandenys.lt/

Įstatinis kapitalas 6.145.042 Eur
Akcijų skaičius 212.176 
Akcijų nominali vertė 28,96 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 100 %

Įmonės valdyba sudaryta iš 5 narių:

Pirmininkas:
Virginijus Raudonius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Nariai:
Odeta Ramanauskaitė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Inga Lęščinskienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Virgilijus Kenstavičius– Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos vyriausiasis specialistas
Justina Ungeitė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

Įmonės direktorius – Kęstutis Kazlauskas

UAB "Mažeikių vandenys" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 
UAB "Mažeikių vandenys"- šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas.
UAB "Mažeikių vandenys" vykdoma pagrindinė veikla yra: vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, eksploatuoja Mažeikių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų sistemą.

UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Daugiau informacijos: http://www.mku.lt/

Įstatinis kapitalas 639.680 Eur
Akcijų skaičius 169.899
Akcijų nominali vertė 3,77 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 91,3 %

Įmonės valdyba sudaryta iš 3 narių:

Pirmininkas:
Sandra Ramanauskienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja
Nariai:
Daiva Kuodienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Juozas Sperauskas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas

Įmonės direktorius Andrius Noreika

UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis” yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Bendrovė įregistruota 1990 m. gruodžio mėnesį. 
Bendrovės pagrindinė veikla – gamyba, antrinis perdirbimas, komunalinių ir kitų paslaugų teikimas fiziniams bei juridiniams asmenims, dideminė ir mažmeninė prekyba.

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Daugiau informacijos: http://www.mst.lt/

 

Įstatinis kapitalas 5.282.260,10 Eur
Akcijų skaičius 1.821.469
Akcijų nominali vertė 2,90 Eur
Savivaldybei priklausančių akcijų dalis 99.9 %

Įmonės valdyba sudaryta iš 5 narių:

Pirmininkas:
Eimantas Salatka – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Nariai:
Jovita Baltinienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Julija Balvočienė – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja
Alfonsas Žiulpa – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Įmonės direktorius Jonas Jurkus

UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai” yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Bendrovė įkurta 1997 m. liepos mėnesį, skaidant specialios paskirties akcinę bendrovę „Lietuvos energija”.
Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – garo ir karšto vandens tiekimas. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ veiklos tikslas yra dirbti pelningai, tenkinti akcininkų turtinius interesus ir sutartiniais pagrindais aprūpinti Mažeikių miesto bei gyvenviečių įmones ir gyventojus šilumos energija.. Bendrovė tiekia šilumą Mažeikių miesto, Viekšnių bei Reivyčių gyvenviečių vartotojams.