Darbo taryba

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA


DARBO TARYBOS NARIAI:

Andrius Stonys (darbo tarybos pirmininkas)
Stasė Gineitienė (darbo tarybos sekretorė)
Justina Ungeitė
Jolanta Kekytė
Jovita Baltinienė
Alvyda Purauskytė
Indrė Valantytė

Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas 2017 m. gruodžio 21 d. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

ĮSAKYMAS
DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2020 m. gruodžio 22 d. Nr. A1-2873


KAS YRA DARBO TARYBA

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

DARBO TARYBOS VEIKLOS SRITYS

Informavimas ir konsultavimas
• dalyvauja informavimo ir konsultavimo procedūrose, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus.

Pasiūlymų teikimas darbdaviui
• dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;
• dėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų;
• dėl darbo teisės normų įgyvendinimo.

Kolektyvinio darbo ginčo dėl teisės inicijavimas    
• Inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo:
1. darbo teisės normų reikalavimų;
2. darbo tarybos ir darbdavio susitarimo.

Susirinkimų organizavimas   
• Sušaukia visuotinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų susirinkimą(konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą , laiką ir vietą.

DARBO TARYBOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI  

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
2. Darbo tarybos veiklos reglamentas;
3. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas.

Į darbo tarybą galite kreiptis el.p. stase.gineitiene@mazeikiai.lt

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA