Administracinė informacija

Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ 2021 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2020m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2021m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2021m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2021m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2021m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Politikai

Meras

1

3593

3687

3687

3687

3687

Mero pavaduotojas

2

3006

3092

3106

3106

3106

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

 

 1

3864

3469

3500

3500

3500

Administracijos direktorius pavaduotojas

 

2

3014

2854

2868

 

2868

 

2868

Mero patarėjas

4

1885

1776

1702

1702

1702

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

17

2253

2443

2451

2451

2451

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

17

1931

2125

2122

2103

2122

Vyriausiasis specialistas

86

1388

1632

1595

1616

1629

Vyresnysis specialistas

13

1321

1530

1549

1514

1528

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vairuotojas

5

1010

1103

1103

1110

1110

Specialistas

2

1208

1335

1335

1335

1335

Vyresnysis specialistas

16

1163

1246

1246

1250

1263

Vyriausiasis specialistas

28

1185

1334

1328

1320

1328

Vyresnysis archyvaras

3

1078

1212

1212

1212

1212