Administracinė informacija

Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ
2019 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2018m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2019m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2019m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Politikai

Meras

1

2528,10

3394,36

3394,36

Mero pavaduotojas

2

2345,26

2841,53

2894,35

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

1

2236,34

3905,48

3905,48

Administracijos direktorius pavaduotojas

2

1752,18

2919,38

2919,38

Mero patarėjas

3

1116,18

1775,28

1775,28

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

16

1574,69

2142,54

2147,86

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

16

1310,08

1861,94

1857,80

Vyriausiasis specialistas

79

1012,22

1348,59

1311,42

Vyresnysis specialistas

16

817,14

1249,21

1255,10

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vairuotojas

5

685,15

894,57

894,57

Specialistas

3

889,96

1161,98

1161,98

Vyresnysis specialistas

20

808,55

1091,88

1094,05

Vyriausiasis specialistas

23

824,92

1136,96

1095,93

Vyresnysis archyvaras

3

731,70

1012,40

1012,40

2019 m. darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai, padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams.