Administracinė informacija

Darbo užmokestis

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ 2020 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2019m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2020m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2020m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Politikai

Meras

1

3387

3568

3568

Mero pavaduotojas

2

3001

3006

3006

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

 

 1

3718

3994

4004

Administracijos direktorius pavaduotojas

2

2783

3006

3006

Mero patarėjas

3

1701

1822

1822

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

17

2144

2230

2250

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

17

1860

1918

1935

Vyriausiasis specialistas

80

1372

1325

1325

Vyresnysis specialistas

17

1245

1314

1314

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vairuotojas

5

895

1010

1010

Specialistas

2

1162

1182

1234

Vyresnysis specialistas

19

1092

1120

1173

Vyriausiasis specialistas

22

1127

1179

1179

Vyresnysis archyvaras

3

1012

1078

1078