Administracinė informacija

Darbo užmokestis

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ
2019 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2018 m.  nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2019 m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Politikai

Meras

1

2528,10

3363,12

Mero pavaduotojas

2

2345,26

3152,93

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Administracijos direktorius

1

2236,34

3157,25

Administracijos direktorius pavaduotojas

2

1752,18

2374,42

Mero patarėjas

3

1116,18

1479,84

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyriaus vedėjas

22

1574,69

2142,54

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

17

1310,08

1862,24

Vyriausiasis specialistas

72

1012,22

1408,29

Vyresnysis specialistas

16

817,14

1232,66

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Vairuotojas

5

685,15

894,56

Specialistas

3

889,96

1161,98

Vyresnysis specialistas

20

808,55

1091,88

Vyriausiasis specialistas

22

824,92

1136,96

Vyresnysis archyvaras

3

731,70

1012,40