Skelbiamas konkursas 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

2017-09-13

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2018 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios ne mažiau nei vienerius metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ar savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ir palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Mažeikių rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.
Organizacija projekte gali planuoti teikti paslaugas pagal vieną ar kelias veiklos sritis. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d įsakymu Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“
Mažeikių rajono savivaldybės administracijai projektų paraiškos pateikiamos į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių iki 2017 m. spalio 15 d.
Siunčiant paštu adresuoti:
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui
Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai.
Informacija teikiama telefonu (8 443) 90 147 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje.

Socialinės paramos skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas