Informacija apie parengtą žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

2017-10-12

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės dalies Židikų miestelio, Petraičių, Senmiestės, Liūliškių, Viliotės, Asteikių, Paviliotės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001 (toliau – Projektas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą.
PROJEKTO ORGANIZATORIUS: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas), Konstitucijos 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. paštas konsolidacija@vzf.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vzf.lt, Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. paštas reda.bankauskaite@vzf.lt.
PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Viriga“, Žaros g. 7, Rinkūnų k., 53235 Kauno r. sav., tel. 8 686 86 423, el. paštas info@viriga.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.viriga.lt.
PROJEKTO PAVADINIMAS: Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės dalies Židikų miestelio, Petraičių, Senmiestės, Liūliškių, Viliotės, Asteikių, Paviliotės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001.
Projekto TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus; padidinti žemės ūkio valdas ir pagerinti jų glaustumą; sumažinti atstumus tarp žemės sklypų žemės ūkio valdoje; sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą; nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus; pagerinti teritorijos rekreacinius ir kaimo turizmo išteklius; įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.
PRIIMTAS SPRENDIMAS: atsižvelgdamas į vertinimo subjektų pateiktas išvadas ir vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. GĮ-384 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės dalies Židikų miestelio, Petraičių, Senmiestės, Liūliškių, Viliotės, Asteikių, Paviliotės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KE-15-1-07999-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti Projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir SPAV atrankos dokumentu galima Valstybės žemės fonde, Konstitucijos pr. 23-408, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 614 77 892, el. paštas: konsolidacija@vzf.lt, ir (arba) interneto svetainėje: http://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/skelbimai/.

 

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas