Skelbiamas konkursas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

2018-01-05

Siekdami didinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę, skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie 2018 metais planuoja įgyvendinti NVŠ programas.
Į neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšas gali pretenduoti valstybės ir savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai ir kiti teikėjai, atitinkantys Švietimo ir mokslo ministerijos bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos nustatytus reikalavimus.
NVŠ programų finansavimas numatomas 2018 m. devynių mėnesių laikotarpiui: vasario–birželio mėn. ir rugsėjo–gruodžio mėn. Programos rengiamos 9 mėn. laikotarpiui (įgyvendinimo laikotarpis gali būti trumpesnis, priklausomai nuo savivaldybei skirto finansavimo ir NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičiaus).
NVŠ programų finansavimo tvarką reglamentuoja šiuo metu galiojantys dokumentai: LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.V-1 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas; Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-51 ,,Dėl Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mažeikių rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
Paraiškos (teikiami 3 egz.) registruojamos Savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (204 kab., Stoties g.18, Mažeikiai) iki 2018 m. sausio 15 d.
Nauji NVŠ programų teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), programos – Kvalifikacijos tobulinimo ir renginių registre (KTPRR).
Registruotis ŠMIR www.smir.smm.lt. arba kreiptis į Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Rubežienę tel. (8 443)  95 321, el. p. loreta.rubeziene@mazeikiai.lt (pateikti užpildytą Duomenų registravimo kortelę, institucijos – įstatus (nuostatus), laisvieji mokytojai – Verslo liudijimą ar Individualios veiklos pažymą).
Registruotis KTPRRwww.ktprr.smm.lt, užpildyti teikėjo anketą bei pasižadėjimą ir siųsti ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui, el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt. Gavus prisijungimo kodą, skenuotą programos paraiškos formą įkelti į KTPR registrą. Papildomos informacijos kreiptis į Švietimo centro metodininkę Sidą Kojelienę, tel. (8 443)  95211, el. p s.kojeliene@scmazeikiai.lt.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo klausimais informaciją teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė, tel. (8 443) 95 325, el. p. nijole.zakalskiene@mazeikiai.lt.  
Paraiškos formą rasite čia.

Švietimo skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas